Kvartal

Kvartal XI-1/2-2014

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Ivana Mance
Uredništvo: Krasanka Majer Jurišić, Ana Šverko, Ratko Vučetić, Danko Zelić
Prijelom i grafička priprema: Grafički ured, Zagreb

Impressum časopisa, sadržaj broja i narudžbenicu možete preuzeti ovdje.

Sadržaj

Aktualno

Temat: Francuski paviljon u Zagrebu
Marta Kiš i Karla Pudar (prir.)

4–5
Uvodno

6–12
Francuski paviljon u Zagrebu – sudbina paviljonske arhitekture i iskustvo obnove zaštićenog nepokretnog kulturnog dobra
― Razgovor s Alanom Braunom

13–18
Anketa

Nova izdanja

19–22
Dubravka Botica
Novi pogled na opus Francesca Robbe
― Matej Klemenčič, Francesco Robba (1698–1757) Beneški kipar in arhitekt v baročni Ljubljani

23–26
Sanja Cvetnić
Užitak, i gledanja i čitanja
― Ljerka Dulibić, Iva Pasini Tržec, Borivoj Popovčak, Strossmayerova galerija starih majstora: odabrana djela / The Strossmayer Gallery of Old Masters: Selected Works

27–30
Fani Celio Cega
Trogir i europski klasicizam
― Ana Šverko, Giannantonio Selva. Dalmatinski projekti venecijanskoga klasicističkog arhitekta

31–35
Krasanka Majer Jurišić
O ulozi i radu javnih inženjera u 18. stoljeću na području Dalmacije i Boke Kotorske
― Darka Bilić, Inženjeri u službi Mletačke Republike

36–39
Sofija Sorić
Stvaranje modernog Zadra
― Marija Stagličić, Graditeljstvo Zadra od klasicizma do secesije

40–43
Leonida Kovač
O činu viđenja u odgovornosti gledanja
― Sandra Križić Roban, Hrvatsko slikarstvo od 1945. do danas: Odgovornost slike u vrijeme nestrpljivog pogleda

44–47
Željka Čorak
Simbioza autora knjige i njezina protagonista
― Marina Bagarić, Radovan Tajder: arhitektura/arhitekt

48–50
Sanja Cvetnić
Sve što ste željeli znati o ikonologiji
― Marina Vicelja-Matijašić, Ikonologija: Kritički prikaz povijesti metode

51–53
Josipa Bilić
Viški pustolov – Alviž Geniceo
― Ljerka Šimunković, Burni život jednog Dalmatinca / La vita movimentata di un Dalmata

54–56
Lucija Vuković
Dva nova godišnjaka
― Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 35 (2011.); Portal. Godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, 4 (2013.)

Izložbe

57–61
Ivana Mance
Razlozi privlačnosti
― Miroslav Kraljević. 1885.–1913. Retrospektiva

62–64
Antonija Eremut
Vjesnici modernog Splita
― Arhitekti braća Žagar / iz fundusa Muzeja grada Splita, Muzej grada Splita

Novi muzeološki pristupi

65–71
Jasmina Fučkan
Umjetnost pod okriljem golfa
― Slaven Tolj: Citius, altius, fortius u Stalnom postavu, Muzej za umjetnost i obrt

Stručni skupovi

72–75
Irena Kraševac
Mediteran kao forum civilizacija
― CIHA – Congres International d´Histoire de l´Art: Međunarodni kolokvij: Civilisation(s): Mediterranee et au-dela, Marseille

76–79
Mirta Pavić
Pogriješi što bolje
― Međunarodni simpozij o konzervatorsko-restauratorskoj praksi i modelu odlučivanja u modernoj i suvremenoj umjetnosti, Hamburg

Zaštita

80–85
Ana Šverko
Tvornica na gruškoj obali

Autori u broju

Cijena: 1,99 €