Radovi Instituta za povijest umjetnosti

__________________________

Uredništvo

Glavna i odgovorna urednica
Mirjana Repanić Braun

Uredništvo
Sanja Cvetnić (nezavisni vanjski član), Ivana Haničar Buljan, Katarina Horvat-Levaj, Ana Plosnić Škarić, Mirjana Repanić-Braun, Danko Zelić

Uredničko vijeće
Elmar Brohl (Marburg), Géza Galavics (Budapest), Emil Hilje (Zadar), Herbert Karner (Wien), Martin Mádl (Praha), Tonko Maroević (Zagreb), Silvia Meloni Trkulja (Firenze), Barbara Murovec (Ljubljana), Götz Pochat (Graz), Marino Viganò (Padova)

ISSN (tiskano izdanje) 0350–3437
ISSN (online izdanje) 1845–4534

Kontakt

Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68
10 000 Zagreb, Hrvatska
T. 01 6112 045
F. 01 6112 742
E. radovi-ipu@ipu.hr; mbraun@ipu.hr

Vaša narudžba

Pregledajte košaricu