Novosti
HRZZ PROJEKT

Predstavljanje projekta EUGEN

Pozivamo Vas na javnu prezentaciju projekta EUGEN – Eugen Savojski (1663.–1736.) i gradovi-tvrđave jugoistočne granice Habsburške Monarhije, koja će se održati u Institutu za povijest umjetnosti (soba 235) u srijedu 6. studenoga 2019. u 12 sati.

PREZENTACIJA

-
Opis projekta

Osloboditelj istočnih dijelova Habsburške Monarhije od Osmanlija, princ Eugen Savojski (1663.–1736.), uz svoju briljantnu vojnu karijeru, istaknuo se i kao inicijator važnih urbanističkih i arhitektonskih zahvata. S jedne strane, njegova se graditeljska djelatnost odnosi na podizanje vlastitih rezidencija u samoj prijestolnici i različitim dijelovima Monarhije. Drugi dio graditeljske aktivnosti, koji je princ vodio kao predsjednik Dvorskog ratnog vijeća, odnosi se na gradove tvrđave novoformirane granice prema Osmanskom Carstvu. Izgrađeni s upućenošću genijalnog stratega, oni ne znače samo primjenu najmodernijih bastionskih konstrukcija, već sadrže barokne ambijente visoke urbanističke i arhitektonske kvalitete. Strateški položaj današnje istočne Hrvatske u kontekstu nekadašnje austrijsko-turske granice rezultirao je činjenicom da se neki od najmarkantnijih utvrđenih gradova nalaze upravo na hrvatskom teritoriju – Osijek, Slavonski Brod, Stara Gradiška, Orlica – a s njima nedjeljivu cjelinu čini Petrovaradin. Iako formiranje većine navedenih gradova-tvrđava počinje prije Eugenove ere, i nastavlja se nakon njega, upravo im princ od Savoje daje ključni pečat. Angažiranjem vrhunskih vojnih inženjera, pogranične tvrđave po svojim fortifikacijskim sustavima mogu parirati projektima najpoznatijeg europskog graditelja utvrda – Vaubana (1633.–1707.). Istodobno, uključivanjem vodećih državnih arhitekata u projektiranje glavnih javnih i sakralnih zdanja unutar fortifikacijskih prstenova, hrvatska je arhitektura upravo ovdje obogaćena nekim antologijskim primjerima baroka. Budući da navedena tematika u nacionalnim okvirima još nije do kraja istražena, a međunarodnoj je znanstvenoj javnosti gotovo potpuno nepoznata, cilj je ovog projekta istražiti urbanizam i arhitekturu Osijeka, Slavonskog Broda, Stare Gradiške i Petrovaradina, te ih valorizirati u kontekstu drugih utvrda i rezidencija Eugena Savojskog (na području Austrije, Češke, Mađarske, Rumunjske i Srbije).

-
Projektni tim

Voditeljica projekta:
dr. sc. Katarina Horvat-Levaj, Institut za povijest umjetnosti

Suradnici:
dr. sc. Andrej Žmegač, Institut za povijest umjetnosti
dr. sc. Ratko Vučetić, Institut za povijest umjetnosti
dr. sc. Margareta Turkalj Podmanicki, Umjetnička akademija Sveučilišta u Osijeku
dr. sc. Petar Puhmajer, Hrvatski restauratorski zavod
dr. sc. Vlasta Zajec, Institut za povijest umjetnosti
dr. sc. Milan Pelc, Institut za povijest umjetnosti
Akademik Radoslav Tomić, Institut za povijest umjetnosti
Zlatko Uzelac, Institut za povijest umjetnosti
Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh., Institut za povijest umjetnosti

Konzultanti:
Akademik Vladimir Marković, sveučilišni profesor u mirovini
dr. sc. Ivana Horbec, Hrvatski institut za povijest
dr. sc. Dubravka Đukanović, Akademija umetnosti u Novom Sadu

-
Projekt je započeo u studenom 2018. godine s predviđenim trajanjem od četiri godine. Projekt se provodi uz financijsku podršku Hrvatske zaklade za znanost. Više informacija o projektu potražite ovdje.

-
Kontakt: Katarina Horvat Levaj

#EUGENHRZZ