Kvartal

Kvartal XII-1/2-2015

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Ivana Mance
Uredništvo: Krasanka Majer Jurišić, Ana Šverko, Ratko Vučetić, Danko Zelić
Dizajn: Mario Aničić
Prijelom i priprema: Grafički ured, Zagreb

Impressum časopisa, sadržaj broja i narudžbenicu možete preuzeti ovdje.

Sadržaj

Nova izdanja

4–6
Petra Batelja
Hommage osječkom mostu
Veliki osječki most / The Great Osijek Bridge. Povijesni dossier i suvremena interpretacija

7­–9
Danko Šourek
Prosijavanje rasutog tereta
Vlasta Zajec, Studije o drvenim oltarima i skulpturi 17. stoljeća u Istri

10–12
Tanja Trška
Uskrsni ciklus kroz Strossmayerovu galeriju
Iva Pasini Tržec, Ljerka Dulibić, Slike Muke i Uskrsnuća u Strossmayerovoj galeriji

13–15
Helena Kušenić
Kompletna slika o velikom umjetniku
Svjetlana Sumpor, Ivan Generalić 1930.–1945.; Ivan Generalić 1946.–1961. Kronologija života i rada

16–18
Frano Dulibić
Umijeće opisivanja, uosjećavanja i razumijevanja
Vera Horvat Pintarić, Umijeće opisivanja

19–22
Ivanka Reberski
Karika koja je nedostajala u lancu hrvatskog slikarstva 20. stoljeća
Sanja Žaja Vrbica, Marko Rašica

23–25
Milan Pelc
Likovni leksikon – vrijedno izdanje i koristan priručnik

26–31
Palmira Krleža, Petra Župan
Umjetnost u službi iskazivanja moći
Hortus Artium Medievalium: Journal of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, 21 (2015.)

Izložbe

32–34
Andrej Žmegač
Velezbirka
Zbirka Dr. Ive Tartaglie. Djela iz fundusa Galerije umjetnina, Galerija umjetnina, Split

35–39
Tonko Maroević
Iskustvo prije oblika
Milena Lah, retrospektivna izložba, Moderna galerija, Zagreb

39–41
Jasenka Kranjčević
Turizam i socijalizam
Turizam u socijalizmu i nakon. Transformacije hotelske arhitekture na hrvatskoj obali Jadrana / Hollidays after the Fall – Seaside Architecture and Urbanism in Bulgaria and Croatia, Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci

42–44
Marko Golub
Višak nostalgije, manjak koncepcije
Osamdesete – slatka dekadencija postmoderne, Dom HDLU, Zagreb

Skupovi i manifestacije

45–49
Ivana Tadić
Otkrivanje Dalmacije kroz prizmu Grand Toura 18. i 19. st.
Discovering Dalmatia. Dalmatia in the 18th and 19th century travelogues, pictures and photographs, međunarodna konferencija, Split

50–55
Marija Bijelić, Ivor Kranjec
Uloga lúka u mobilnosti umjetnika, prijenosu formi, funkcija, umjetničkih djela i ideja u srednjovjekovnoj mediteranskoj Europi
22. međunarodni znanstveni simpozij mic-a za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu

56–59
Ana Šeparović
Ikone i ikonologija u Rijeci
Deveti međunarodni znanstveni skup ikonografskih studija, Rijeka

Nova istraživanja

60–62
Helena Puhara, Lucija Vuković
Vlaho Bukovac u Pragu – protuslovlja vremena i negiranje novog

63–67
Antonio Grgić
Giorgio Morandi i Ivana Generalić – točka preklapanja

Temat: Projekti zaklade HRZZ

68–70
Hrvatska srednjovjekovna baština u Europskom kontekstu: mobilnost umjetnika i transfer formi, funkcija i ideja / Croatian Medieval Heritage in European Context: Mobility of Artists and Transfer of Forms, Functions and Ideas
– istraživački znanstveni projekt, voditelj: dr. sc. Miljenko Jurković

71–72
Likovna umjetnost i komunikacija moći u razdoblju ranoga novoga vijeka (1450.-1800.): povijesne hrvatske regije na razmeđi Srednje Europe i Mediterana / Visual Arts and Communication of Power in the Early Modern Period (1450-1800): Historical Croatian Regions at the Crossroads of Central Europe and the Mediterranean
– istraživački znanstveni projekt, voditelj: dr. sc. Milan Pelc

73–75
Vizualiziranje nacionalnog. Bratovštine i kolegiji Schiavona/ Ilira u Italiji i razmjena umjetničkih iskustava s jugoistočnom Europom (15. – 18. st.) / Visualizing Nationhood: the Schiavoni/Illyrian Confraternities and Colleges in Italy and the Artistic Exchange with South East Europe (15th – 18th c.)
– istraživački znanstveni projekt, voditeljica: dr. sc. Jasenka Gudelj

76–78
Moderne i suvremene umjetničke mreže, grupe i udruženja: organizacijski i komunikacijski modeli suradničkih umjetničkih praksi u 20. i 21. stoljeću / Modern and Contemporary Artist Networks, Art Groups and Art Associations: Organisation and Communication Models of Artist Collaborative Practices in the 20th and 21st Century
– istraživački znanstveni projekt, voditeljica: dr. sc. Ljiljana Kolešnik

79–81
Dubrovnik: Civitas et Acta Consiliorum. Vizualizacija mijena kasnosrednjovjekovnog urbanog tkiva / Dubrovnik: Civitas et Acta Consiliorum, Visualizing Development of Late Medieval Urban Fabric
– uspostavni istraživački projekt, voditeljica: dr. sc. Ana Plosnić Škarić

82–83
Dalmacija kao odredište europskog Grand Toura 18. i 19. stoljeća / Dalmatia – a Destination of the European Grand Tour in the 18th and the 19th Century
– uspostavni istraživački projekt, voditeljica: dr. sc. Ana Šverko

84–85
Hrvatska i Srednja Europa: Umjetnost i politika u kasnom Novom vijeku (1780.–1945.) / Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period (1780–1945)
– uspostavni istraživački projekt, voditelj: dr. sc. Dragan Damjanović

Sjećanje

86–87
Sandra Križić Roban
Marina ili o fotografiji

Disertacije

88
Josipa Alviž
Slikarstvo XVII. i XVIII. stoljeća u kapucinskim crkvama i samostanima u Hrvatskoj

89–90
Vanja Brdar Mustapić
Namještaj i kultura stanovanja u Zagrebu u drugoj polovini 19. stoljeća

91
Sandi Bulimbašić
Društvo hrvatskih umjetnika „Medulić“ (1908.‒1919.)

92
Viki Jakaša Borić
Arhitektura klasicizma i ranoga historicizma u Zagrebu

93–94
Tihana Puc
(In)visible Artists – Contemporary Artists from Croatia in the post-1989 “Globalized” Contemporary Art Field

95
Ana Torlak
Povijesnoumjetnička topografija antičke Salone

96
Margareta Turkalj Podmanicki
Sakralna arhitektura prve polovice 18. stoljeća na području današnje Đakovačko-osječke nadbiskupije

Cijena: 1,99 €