Mrežna izdanja

Dubrovnik: Civitas et Acta Consiliorum 1400-1450

Ana Plosnić Škarić, Danko Zelić (ur,)


Urednici
Ana Plosnić Škarić, Danko Zelić

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti; Zagreb, 2017

Za izdavača
dr. sc. Milan Pelc

Nakladnička cjelina i broj
Mrežna izdanja Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 9

Recenzenti
Edda Frankot
Renata Novak Klemenčić

ISBN 978-953-7875-51-0

-
Knjigu možete preuzeti ovdje (pdf, 6 MB).

-
Ova knjiga rezultat je rada na projektu „Dubrovnik. Civitas et Acta Consiliorum. Visualising Development of the Late Medieval Urban Fabric“, koji se od 2014. do 2017. godine provodio na Institutu za povijest umjetnosti, Zagreb, uz potporu Hrvatske zaklade za znanost.Okosnicu projekta činila su istraživanja do sada neobjavljenih arhivskih izvora, točnije odluka dubrovačkih vijeća iz prve polovice 15. stoljeća, a koja se čuvaju u Državnom arhivu u Dubrovniku. Riječ je o ukupno trideset i pet knjiga u kojima su zabilježene odluke triju dubrovačkih vijeća: Velikog, Malog i Vijeća umoljenih. Te knjige zajedno imaju 7 972 folia, odnosno 15 944 stranica. Prve tri knjige, pod nazivom Reformationes sadržavaju odluke svih triju vijeća, dok su od 1415. godine odluke svakog od vijeća bilježene u zasebne knjige. Među njima je devet knjiga s odlukama Velikog vijeća (Acta Consilii Maioris), dvanaest s odlukama Malog (Acta Minoris Consilii) i jedanaest s odlukama Vijeća umoljenih (Acta Consilii Rogatorum). U sklopu rada na projektu iz tih su knjiga transkribirane sve odluke koje se odnose na prostore i zdanja unutar zidina grada Dubrovnika. Ukupan broj tih odluka je 3 362, od čega ih je 386 doneseno na sjednicama Velikog vijeća, 275 na sjednicama Vijeća umoljenih i 2 656 na sjednicama Malog vijeća. Među njima je 170 transkribiranih odluka, koje su bile objavljene prije početka projekta, te 364 signature, također publicirane prije početka projekta. Uz takve odluke sustavno su u knjizi navedena mjesta njihovog objavljivanja. Tijekom rada pronađene su i transkribirane, dakle, još 2 828 do sada nepoznate, a za proučavanje razvoja grada relevantne, odluke. Sve odluke u ovoj knjizi objavljene su u skladu s u daljnjem tekstu obrazloženim uredničkim principima. Ana Marinković transkribirala je odluke iz deset prvih knjiga Vijeća umoljenih, Danko Zelić odluke iz trideset druge i trideset treće knjige Reformacija, iz sedam knjiga Velikog vijeća (1‐5, 7‐8) i iz dviju knjiga Malog vijeća (6 i 9), dok je Ana Plosnić Škarić transkribirala odluke iz trideset i druge knjige Reformacija, iz dviju knjiga Velikog vijeća (6 i 9), iz deset knjiga Malog vijeća (1‐5, 7‐8, 10‐12), i iz jedanaeste knjige Vijeća umoljenih. Ana Marinković transkribirala je ukupno 242 odluke, Danko Zelić 1137, a Ana Plosnić Škarić 1983 odluke. Transkripte su uredili Danko Zelić i Ana Plosnić Škarić.

Ana Plosnić Škarić, iz predgovora

-
Izdavanje ove knjige potpomognuto je sredstvima Hrvatske zaklade za znanost.