Novosti
Predstavljanje

CAN_IS baza projekta ARTNET

U ponedjeljak, 10. prosinca 2018. godine, s početkom u 18 sati u Institutu za povijest umjetnosti (Pučko otvoreno učilište Zagreb, 3. kat, podest) održat će se završno predstavljanje baze podataka razvijene u okviru projekta Moderne i suvremene umjetničke mreže, umjetničke grupe i udruženja. Organizacijski i komunikacijski modeli suradničkih umjetničkih praksi 20. i 21. stoljeća“ (ARTNET). Četverogodišnji interdisciplinarni istraživački projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost provodi se na Institutu za povijest umjetnosti od 2014. godine.

U okviru projekta ARTNET istraživani su modeli organizacije i komunikacije koji proizlaze iz mreža modernih i suvremenih umjetnika. Istraživanje je polazilo od postavke da postoji određen broj modela umrežavanja koji dijeli zajedničke karakteristike, bez obzira na geografsku lokaciju i kulturni kontekst u kojem su djelovale. Identificirani, opisani i obrazloženi u okvirima analitičkih uzoraka, modeli mreža bili bi primjenjivi u istraživanjima umjetničkih mreža u lokalnim, regionalnim i međunarodnim okruženjima. Jedan od ciljeva istraživačke grupe projekta ARTNET bio je dokazati da je raznovrsnost organizacijskih i komunikacijskih modela na kojima počivaju umjetničke mreže aktivne u okviru određenih umjetničkih scena i povijesnih razdoblja direktno proporcionalna dinamici i opsegu sudjelovanja tih umjetničkih scena unutar međunarodne vizualne kulture.

Teorijski okviri projekta definirani su prostornom povijesti umjetnosti, kulturnom povijesti, teorijom društvenih mreža, teorijom komunikacije i recentnim teorijskim promišljanjima u području digitalne humanistike. Digitalni istraživački alati i metode razvijeni i primijenjeni u istraživanju uključuju geo-prostornu analizu podataka, geo-prostorno predstavljanje podataka, analizu društvenih mreža, vizualizacije mreža, VR/AR vizualizacije podataka, tematsko modeliranje temeljem jezične obrade i analize tekstualnih korpusa.

Članovi istraživačke grupe projekta ARTNET ovom će prilikom predstaviti temeljni rezultat projekta CAN_IS Croatian Artists Networks Information System interaktivnu bazu podataka u koju su do sada uneseni podaci za 28.018 (umjetnika, povjesničara umjetnosti, arhitekata itd.), 278 umjetničkih grupa, 2415 izložaba, 71 arhitektonski i urbanistički natječaj, 97 diskurzivna događaja, 107 časopisa, itd.

-

ARTNET istraživački tim

dr.sc. Ljiljana Kolešnik, voditeljica projekta, Institut za povijest umjetnosti

dr.sc. Irena Kraševac, Institut za povijest umjetnosti

dr.sc. Petar Prelog, Institut za povijest umjetnosti

dr.sc. Tamara Bjažić Klarin, Institut za povijest umjetnosti

doc. dr.sc. Željka Tonković, Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju

doc. dr.sc. Dalibor Prančević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za povijest umjetnosti

dr. sc. Artur Šilić, samostalni istraživač

dr.sc. Sanja Horvatinčić, Institut za povijest umjetnosti

Doktorandi

Nikola Bojić, Institut za povijest umjetnosti

Ivana Meštrov, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za povijest umjetnosti

Sanja Sekelj, Institut za povijest umjetnosti

Savjetnici

dr.sc. Danijela Katunar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dr.sc. Tihana Puc, Ministarstvo kulture RH

Stručni suradnici

Irena Šimić, Institut za povijest umjetnosti, stručna suradnica u znanosti – dokumentaristica

Petra Šlosel, Institut za povijest umjetnosti, stručna suradnica u znanosti – dokumentaristica

Paolo Mofardin, Institut za povijest umjetnosti, fotograf i fotolaborant

-
Kontakt:
Tamara Bjažić Klarin
Petra Šlosel