Novosti
Poziv

Kritika političke ekonomije umjetnosti

Poziv za prijavu radova koji će biti objavljeni u tematskom bloku Kritika političke ekonomije umjetnosti u časopisu o modernoj i suvremenoj umjetnosti i arhitekturi Život umjetnosti (104-2019).

Gostujući urednik: Nikola Dedić, Fakultet muzičke umetnosti, Sveučilište umjetnosti u Beogradu

-

Odnos umetnosti i kapitalističke robne proizvodnje jeste jedan od temeljnih problema marksistički orjentisanih teorija umetnosti. Međutim, marksistička analiza umetnosti uglavnom je izbegavala da se ovim problemom bavi iz perspektive Marksove kritike političke ekonomije, tj. iz perspektive Marksovih zrelih radova, pre svega, Kapitala. Umesto analize koja bi se usredsredila na pitanja odnosa umetničkog rada prema kapitalu i mesta umetničke proizvodnje unutar kapitalističkih proizvodnih odnosa, marksistička teorija umetnosti je problemu umetnosti preteženo pristupala putem filozofskih, socioloških, estetičkih i kulturoloških stajališta. Rezultat je bio filtriranje specifično Marksove teorijske problematike kroz ove ne-marksističke optike, gde je izgubljena i sama specifičnost te problematike.

Cilj temata je razrada ovog ‘slepog’ mesta marksističke teorije s pretpostavkom da je potrebna temeljna kritika i reformulacija dosadašnje marksističke analize umetnosti iz ugla Marksove političke ekonomijete te da bez odgovora na neka od sljedećih pitanja marksistička teorija umetnosti ne može biti izgrađena:

  • Kako bi se mogao analizirati odnos umetničkog rada i umetničke proizvodnje u odnosu na konceptualni mehanizam Marksovog Kapitala (i okružujućih tekstova)?
  • Da li koncepti viška vrednosti, profita, profitne stope, kamate i rente mogu biti primenjeni za tumačenje umetnosti?
  • Kakav je odnos umetničke proizvodnje i radne teorije vrednosti?
  • Kakvu vrstu proizvodnih odnosa podrazumeva umetnička proizvodnja? Da li je umetnički rad proizvodan ili neproizvodan rad?
  • Kakav je odnos finansijalizacije umetnosti i kapitalističkih kriza?

[iz teksta poziva Nikole Dedića]

-

Molimo zainteresirane autore da sažetak znanstvenog priloga (do 600 riječi) s popisom osnovne literature i ključnim riječima te kratku biografiju (do 300 riječi), pošalju do 14. prosinca 2018. na adresu zivot-umjetnosti / ipu.hr.

Svi prijavljeni autori bit će do 21. prosinca 2018. obavješteni o načelnom prihvaćanju prijedloga. Rok za predaju finalnog rukopisa jest 15. veljače 2019. Svi prilozi bit će upućeni u postupak dvostruko slijepe recenzije.

-
Potpis pod sliku: Marijan Molnar, Das Kapital / Die Kunst, 2016.

-
Dodatna pitanja i informacije: zivot-umjetnosti / ipu.hr.