Obavijesti
Prezentacija spomeničke baštine

„Francuska cesta” na Biokovu poviše Brela

U petak, 13. srpnja 2018. godine na Biokovu poviše Brela otvorena je Poučna staza „Francuska cesta“ koju su osmislili dr. sc. Joško Belamarić (Institut za povijest umjetnosti) i arhitektica-konzervatorica Sanja Buble (Konzervatorski odjel u Splitu). Poučna staza ostvarena je temeljem opsežne studije koju je Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu izradio na poziv Turističke zajednice općine Brela tijekom 2017. godine.

„Francuska cesta” na Biokovu iznad Brela nikad nije bila dovršena, pa je moguće rekonstruirati sve faze njezine gradnje – od uspostave operativne rampe kojom se pristupalo trasi ukupne duljine od 1370 metara, do gradnje suhozidnih podzida i pokosa, bankina s jedne ili obje strane ceste, stratifikacije cestovnog postroja od krupnog kamena i s dvostrukim slojem šljunka različite gradacije. Među sačuvanim primjerima francuskih cesta u Dalmaciji, nigdje drugo ne mogu se tako lijepo razumjeti tehnologija gradnje, način trasiranja i faze građenja. Ulomak ceste poviše Brela sačuvao se kao izniman graditeljski doprinos u cestogradnji ranog modernog doba u Dalmaciji. Danas se po njemu šećemo kao da je planirana da bude najljepši vidikovac na najljepšoj hrvatskoj planini

-

Na sljedećoj poveznici pročitajte izvorni znanstveni članak koji detaljno analizira i interpretira značajke i važnost ovog graditeljskog pothvata koji je nedavno uvršten, kao prvi u svojoj klasi, u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske:

Belamarić, Josip. „Francuska cesta” na Biokovu poviše Brela. Ars Adriatica, 7 (2017.), str. 251-268.

-
Kontakt: Joško Belamarić