Zbornici

French Artistic Culture and Central-East European Modern Art

Ljiljana Kolešnik, Tamara Bjažić-Klarin (ur.)

Cijena: 15,93 €


Urednice
Ljiljana Kolešnik, Tamara Bjažić Klarin

Izvršna urednica
Sanja Sekelj

Autori
Mária Árvai & Daniel Véri, Tamara Bjažić Klarin, Ljiljana Blagojević, Ana Bogdanović, Sonja Briski Uzelac, Helēna Demakova, Éva Forgács, Jasna Galjer, Irena Kossowska, Vesna L. Kruljac, Lovorka Magaš Bilandžić, Ana Peraica, Petar Prelog, Ljubinka Stoilova, Stela Tasheva, Asta Vrečko, Simone Wille, Korinna Zinovia Weber

Recenzenti
dr. sc. Frano Dulibić
dr. sc. Dalibor Prančević

Suradnici
Dunja Opatić (prijevodi i jezično ujednačavanje)

Grafičko oblikovanje
Mario Aničić

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, 2017.

Materijalni opis
405 str.; ilustr.; biografije autora, bibliografija, indeks

ISBN: 978-953-7875-35-0

-
Tekstovi objavljeni u ovoj knjizi rezultat su trogodišnjeg projekta Pariška umjetnička scena i hrvatska moderna umjetnost, provedenog od 2013. do 2015. godine uz podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Prilozi u ovoj knjizi uglavnom se temelje na izlaganjima s triju međunarodnih konferencija održanih u okviru rada na projektu, dopunjenih esejima nekolicine pozvanih autora čiji tekstovi predstavljaju značajan prinos razumijevanju teme ovoga izdanja.

Knjiga je podijeljena u dvije cjeline ‒ na studije koje tumače odnos između francuske umjetničke kulture i srednjoistočno europskih lokalnih likovnih scena međuratnoga razdoblja te studije o njihovim relacijama nakon Drugog svjetskog rata, u razdoblju obilježenom znatno drukčijim i puno složenijim političkim okolnostima. Zamišljena je kao prinos aktualnim raspravama o problemu odnosa središta i periferije, kojem se u njoj pristupa iz ponešto drukčije perspektiva, no bez namjere da se ponude neki definitivni odgovori, već prije s ciljem dodatnog naglašavanja kompleksnost toga problema.

(Ljiljana Kolešnik, Tamara Bjažić Klarin, iz uvodnika knjige)

-
Sadržaj

6
Introductory Remarks

10
Acknowledgements

I French Artistic Culture and Inter-war Central-East Europe

34
Sonja Briski Uzelac
Croatian Modern Art and Avant-garde Transgressions

46
Éva Forgács
Meaning of the French Moderns in Eastern Europe

60
Petar Prelog
Paul Cézanne and Croatian Inter-war Painting

72
Asta Vrečko
French Models and Slovene Art in the Inter-war Period

86
Lovorka Magaš Bilandžić
Académie André Lhote and Croatian Painting Between the Two World Wars

98
Ana Bogdanović
Reception of Paris in Belgrade Art Criticism During the 1920s

110
Irena Kossowska
The Paradigm of Style: Frech Sculpture in the 1935 Warsaw

124
Tamara Bjažić Klarin
Le Corbusier s'il vous plaît? – Oui, mais... Inter-war Architecture Between Zagreb and Paris

144
Ljiljana Blagojević
French Architectural Departures and Its Returns: Belgrade Chic, Balkan Mission, Montenegro Praxis

158
Ljubinka Stoilova
Influence of the French Artistic Culture on Bulgarian Architects and Urban Planners from the Inter-war Period

174
Jasna Galjer
International Exhibitions and Medialization of Hybrid Modernism. Examples of French Influence on the Architecture of Central and Southeast Europe in the 1920s and 1930s

II French Artistic Culture and Post-war Central-East Europe

226
Vesna L. Kruljac
Belgrade Art Informel in the Polemical Context of Serbian Culture During the 1950s and 1960s

242
Helēna Demakova
Jean Bazaine and the Latvian Second French Group

252
Simone Wille
Patterns of Trans-regional Trails and Its Relation to French Artistic Culture

264
Ana Peraica
From Anthropological to Ethnological Approach in Photojournalism. Interactions Between French and Croatian Photography in the 1950s and Early 1960s

278
Mária Árvai and Daniel Véri
The Strange Case of Existentialism and Franz Kafka in Hungarian Art

290
Stela Tasheva
Le Corbusier and Post-war Architectural Graphics in Bulgaria

302
Korinna Zinovia Weber
Georges Candilis – Architect, Urban Planner and Author with Socialist Ideas in a Capitalist World

364
Contributors

372
List of References

398
Index

Cijena: 15,93 €