Novosti
Konferencija

G. Niemann, E. Hébrard i Dioklecijanova palača

Centar Cvito Fisković organizira konferenciju „Dioklecijanova palača u Splitu u monografijama Georgea Niemanna i Ernesta Hébrarda“ (Diocletian’s Palace in Split in the Monographs of George Niemann and Ernest Hébrard), koja će se održati 16. i 17. studenoga 2012. u Splitu.

Program konferencije možete preuzeti ovdje.

Organizatori:
dr. sc. Joško Belamarić
dr. sc. Marko Špikić