Novosti
Izložba i međunarodni simpozij

Zagreb – München

-
IZLOŽBA

„Zagreb – München. Hrvatsko slikarstvo i Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu“

Umjetnički paviljon u Zagrebu, 21. listopada 29. studenoga 2009.

-
Uz bečku Akademiju likovnih umjetnosti i tamošnju Školu umjetničkog obrta münchenska je Akademija bila važno odredište hrvatskih slikara krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Preko münchenske Akademije u hrvatsko slikarstvo izravno prodire historijsko slikarstvo znamenite Pilotyjeve škole, te kasnije tonsko slikarstvo, plenerizam i utjecaj francuskog realizma na način Leibla i Lindenschmita, u slikarskim interpretacijama Ise Kršnjavija, Ferdinanda Quiquereza, Otona Ivekovića, Celestina Medovića, Nikole Mašića i Mencija Clementa Crnčića. Utjecaje simbolizma i secesije prenijeli su Bela Čikoš Sesija, Robert Auer i Ljubo Babić. U našoj se povijesti umjetnosti uz München ponajprije veže pojam tzv. Münchenskog kruga koji obuhvaća školovanje i rad četvorice hrvatskih slikara, Josipa Račića, Vladimira Becića, Miroslava Kraljevića i Oskara Hermana, koji su se u prvom desetljeću 20. stoljeća tamo školovali, a koje su na Akademiji prozvali „hrvatskom školom“.

Iako brojčano manje zastupljeni od ostalih europskih nacija, hrvatski su slikari u Münchenu bili prisutni i prepoznati. Medović, Mašić i Auer izlagali su na izložbama i bivali nagrađeni. Iako je u našoj povijesti umjetnosti odavna prepoznato i priznato mjesto koje je imao München u razvoju hrvatskog slikarstva, za obljetničku prigodu münchenske Akademije predstoji nam osvještavanje toga važnog dijela naše povijesnoumjetničke baštine i njegovo dostojno uključivanje u multinacionalnu zajednicu „münchenske škole“.

Cilj je izložbe pokazati presjek hrvatskog slikarstva na prijelazu 19. u 20. stoljeće s temeljnim naglaskom na poveznice s münchenskom slikarskom školom, te se na taj način uključiti u obilježavanje 200. godišnjice Akademije likovnih umjetnosti u Münchenu i projekt „München kao europsko središte umjetničkog školovanja“ kojeg su pokrenuli münchenska Akademija i Centralni institut za povijest umjetnosti.

Na izložbi će se po prvi put pokazati isključivo djela hrvatskih slikara – münchenskih đaka koja ponajbolje predstavljaju poveznice s münchenskom Akademijom. Također, po prvi put u Hrvatskoj predstavit će se i radovi profesora koji su bili izravni nastavnici našim slikarima, a koji su u dosadašnjim istraživanjima spominjani samo imenima, dok su njihovi radovi bili slabo poznati kako hrvatskim povjesničarima umjetnosti tako i široj likovnoj publici. Sintagma „münchenska slikarska škola“ česta je u upotrebi, a izlaganjem nekih od ključnih djela važnih za formiranje naših slikara, bila bi dodatno potkrijepljena i obrazložena.

Na izložbi „Zagreb – München“ bit će izloženo preko osamdeset radova sljedećih dvadeset hrvatskih slikara upisanih na Akademiju likovnih umjetnosti u Münchenu od 1870.–1914. godine: Izidor Kršnjavi, Ferdinand Quiquerez, Josip Bauer, Nikola Mašić, Anton Aron, Dragan Melkus, Hugo Lukšić, Marko Murat, Mato Celestin Medović, Menci Clement Crnčić, Bela Čikoš Sesija, Oton Iveković, Ivan Tišov, Robert Auer, Konrad Filip, Oskar Herman, Josip Račić, Vladimir Becić, Miroslav Kraljević, Ljubo Babić (popis je sastavljen na temelju kronologije upisa na Akademiju u Münchenu prema tamošnjim Matičnim knjigama.)

Također, izložit će se i desetak radova sljedećih njemačkih slikara iz fundusa Nove pinakoteke u Münchenu: Karl von Piloty, Wilhelm Diez, Wilhelm Lindenschmit, Nicolaus Gysis, Wilhelm Leibl, Ludwig Löfftz, Gabriel Max, Hugo von Habermann, Franz Von Stuck.

Na izložbi će biti pokazano stotinjak djela iz Hrvatske i inozemstva, neka će po prvi put biti izložena u Hrvatskoj.

Posuditelji:
Hrvatska – Zagreb: Moderna galerija, Hrvatski povijesni muzej, Muzej za umjetnost i obrt; Split: Galerija umjetnina; Dubrovnik: Umjetnička galerija; Rijeka: Muzej moderne i suvremene umjetnosti; Osijek: Galerija likovnih umjetnosti; Vukovar: Muzej grada Vukovara; Našice: Zavičajni muzej; Karlovac: Muzej grada Karlovca. Bosna i Hercegovina – Sarajevo: Umjetnička galerija B. i H. Mađarska – Budimpešta: Nacionalna galerija. Njemačka – München: Nova pinakoteka.

Autori izložbe:
dr. sc. Irena Kraševac, dr. sc. Petar Prelog, Institut za povijest umjetnosti

-
MEĐUNARODNI SIMPOZIJ

„München kao europsko središte umjetničkog školovanja“

Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 21. – 25. listopada 2009.

PROGRAM
RASPORED

Teme:

  • Utjecaj münchenske Akademije na hrvatsko slikarstvo 19. i početka 20. stoljeća
  • Umjetničko školovanje u Hrvatskoj
  • Umjetnost u Hrvatskoj: između nacionalnog i internacionalnog
  • Umjetnički utjecaji „münchenske škole“
  • Umjetnički dijalozi između europskih zemalja

Cilj simpozija je uključivanje hrvatske umjetnosti u internacionalni kontekst münchenske slikarske škole; postavljanje smjernica daljnjih kulturoloških istraživanja o suodnosima njemačke i hrvatske kulture.

-
Organizatori izložbe i simpozija:
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Umjetnički paviljon u Zagrebu

Suradnja:
Arhiv za likovne umjetnosti HAZU
Goethe institut
Kabinet grafike HAZU
Moderna galerija Zagreb

Izložba i simpozij održavaju se pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića.

Počasni odbor:
Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa
Božo Biškupić, ministar kulture
akademik Milan Moguš, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Konrad Kobler, predsjednik Bavarsko-hrvatskog društva, zastupnik u Bavarskom parlamentu
Juliane Stegner, ravnateljica Goethe instituta u Zagrebu

Organizacijski odbor:
Milan Pelc, ravnatelj Instituta za povijest umjetnosti
Walter Grasskamp, Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu
Jaminka Lokas – Strpić, načelnica Odjela za međunarodnu kulturnu suradnju, Ministarstvo kulture
Radovan Vuković, ravnatelj Umjetničkog paviljona
Slavica Marković, ravnateljica Kabineta grafike HAZU
Biserka Rauter Plančić, ravnateljica Moderne galerije u Zagrebu
Ankica Pandžić, ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja

Izvršni odbor:
Irena Kraševac, znanstvena suradnica, Institut za povijest umjetnosti
Petar Prelog, znanstveni suradnik, Institut za povijest umjetnosti
Nela Gubić, tajnica, Institut za povijest umjetnosti
Marina Bregovac Pisk, Hrvatski povijesni muzej
Andreja Der Hazarijan – Vukić, Arhiv za likovne umjetnosti HAZU
Stanko Špoljarić, Umjetnički paviljon
Stela Mihelj, Umjetnički paviljon