Radovi Instituta za povijest umjetnosti

Urednički i recenzijski postupak

Predrecenzija

Uredništvo čita sve dospjele članke i raspoređuje ih u tri osnovne kategorije: priloge koji se odmah šalju recenzentima na procjenu; rukopise koji se vraćaju autorima na doradu i odbijene rukopise. Nakon najviše mjesec dana od predaje članka i predrecenzije obavljene od strane uredništva, autor može dobiti natrag svoj rukopis sa sugestijama za poboljšanje teksta. Autor nakon revizije rukopisa vraća uredništvu prepravljenu verziju.

Recenzija (Peer review)

Za Radove IPU provodi se dvostruko slijepi recenzijski postupak. Rukopisi se šalju recenzentima koji se bave istim ili bliskim područjem istraživanja. Recenzenti (dva, a u slučaju bitno različitih mišljenja tri recenzenta) iznose svoje mišljenje o znanstvenom doprinosu članka, utemeljeno na pažljivom čitanju, poznavanju i provjeri činjenica, kao i eventualne sugestije za poboljšanje rukopisa. Recenzenti se pritom rukovode međunarodno prihvaćenim standardima u procjeni kvalitete članka, pri čemu je najvažniji kriterij njegova izvornost i važnost doprinosa proučavanju i interpretaciji određene teme. Na temelju recenzija uredništvo donosi odluku o kategoriji članka.

Revizija teksta

Autori će dobiti na uvid recenzije svojih članaka, a u nekim slučajevima i dodatne upute i sugestije koje treba uvažiti. Autor vraća revidiranu varijantu rukopisa s naznačenim izmjenama. Članci koje autori po preporuci recenzenata trebaju znatno promijeniti šalju se nakon učinjenih ispravaka na procjenu istim recenzentima ako su to zatražili.

Članci uredništva i sukob interesa

Kako bi se izbjegao sukob interesa i osigurala objektivnost, recenzijski postupak za članke predane od strane urednika i članova uredništva provodi nezavisni vanjski član, po uzoru na preporuke Povjerenstva za izdavačku etičnost: http://publicationethics.org/case/editor-author-own-journal.

Vaša narudžba

Pregledajte košaricu