Radovi Instituta za povijest umjetnosti

O profilu časopisa

Radovi Instituta za povijest umjetnosti (Radovi IPU) znanstveni je časopis otvoren autorima koji donose nova saznanja, teorije i interpretacije iz polja povijesti umjetnosti. U Radovima IPU objavljuju se izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja i pregledni radovi koji prethodno nisu bili objavljeni u nekom drugom tiskanom ili elektronskom mediju. Objavljuju se također članci kojima je prethodio elaborat ili izlaganje na znanstvenom skupu, neobjavljeno u zborniku radova (autori tu činjenicu trebaju spomenuti u prvoj bilješci).

Uz članke koji se bave poviješću umjetnosti u Hrvatskoj i njezinim širim kontekstom, dobrodošli su i prilozi s temama iz srednjoeuropskog, mediteranskog i općenito europskog kulturno-umjetničkog kruga. Ako uredništvo zaključi da članak tematikom ne odgovara koncepciji časopisa, da je nepotpun, preopširan, slabo strukturiran ili da je dio već objavljene veće cjeline, u odnosu na koju ne donosi ništa novo, može ga uz obrazloženje odbiti prije nego što ga podvrgne postupku recenziranja. Razmatraju se isključivo cjeloviti, u potpunosti dovršeni tekstovi opremljeni kvalitetnim ilustracijama (ako su predviđene), koji udovoljavaju kriterijima prihvaćenim za znanstvene edicije u polju humanističkih znanosti i povijesti umjetnosti.

Integralni radovi objavljuju se na hrvatskom ili nekom od svjetskih jezika. Uredništvo osigurava lekturu, korekturu i redakturu tekstova na hrvatskom i engleskom. Autori se sami moraju pobrinuti za profesionalni prijevod sažetka (300–1200 riječi), legendi i ključnih riječi na engleski jezik, kao i za kvalitetan prijevod, profesionalnu lekturu i korekturu članka pisanih u cijelosti na engleskom (njemačkom ili talijanskom). Članak na njemačkom ili talijanskom jeziku mora imati sažetak na hrvatskom.

U aktualnom će broju biti objavljeni članci koji u redakciju stignu najkasnije do 30. lipnja, a ispunjavaju gore navedene kriterije i dobiju dvije pozitivne recenzije. Članci prispjeli nakon toga datuma u tekućoj godini biti će razmatrani za objavljivanje u idućem broju. Jednom prihvaćen članak obvezuje autora da isti rad ne smije objaviti drugdje bez dozvole uredništva, a i tada samo uz podatak o tome gdje je članak objavljen prvi put. Članci se ne honoriraju, a autor dobiva jedan besplatni primjerak časopisa i separat u digitalnom obliku (pdf formatu).

Radovi Instituta za povijest umjetnosti izlaze jednom godišnje.
Časopis je u otvorenom pristupu dostupan i na portalu Hrčak.

Časopis je referiran u:

  • Repertoire de la litterature de l’art – RILA (1975.–1989.)
  • The journal is indexed by Bibliography of the History of Art – BHA (1990.–2007.)
  • International Bibliography of Art – IBA (od 2007.)
  • European Reference Index for the Humanities (ERIH)
  • EBSCO (Art Source Database)
  • Scopus (od 2015.)

Izdavanje časopisa financijski podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Vaša narudžba

Pregledajte košaricu