Kvartal

Kvartal XIII-3/4-2016

Cijena: 1,99 €


Glavna i odgovorna urednica: Ivana Mance
Uredništvo: Krasanka Majer Jurišić, Ana Šverko, Ratko Vučetić, Danko Zelić
Dizajn: Mario Aničić
Prijelom i priprema: _ured, Zagreb

Impressum časopisa, sadržaj broja i narudžbenicu možete preuzeti ovdje.

Sadržaj​

Aktualno

4–8
Pavuša Vežić
Tvrđava kao teatron u Šibeniku i Grad kao kulisa u Dubrovniku

Nova izdanja

9–12
Emil Hilje
O regionalnom i o općem
Igor Fisković, Secundum morem patriae: Identitet crkava propovjedničkih redova u jadranskoj Hrvatskoj

13–20
Predrag Marković
O čemu govorimo kada govorimo o Jurjevoj arhitektonici?
Andrija Mutnjaković, Arhitektonika Jurja Dalmatinca

21–24
Ana Munk
Liber amicorum
Scripta in honorem Igor Fisković. Zbornik povodom sedamdesetog rođendana / Festschrift on the occassion of his 70th birthday

25–31
Dragan Damjanović
Natječaj za izgradnju Beča 1858.: ključna epizoda europskog urbanizma u 19. stoljeću
Harald Stühlinger, Der Wettbewerb zur Wiener Ringstraße. Entstehung, Projekte, Auswirkungen

32–37
Petar Prelog
Jerolim Miše: opus kao slika vremena
Ana Šeparović, Jerolim Miše: Između slike i riječi

38–42
Ivana Mance
Kipar, dvorani i nenapisana monografija
Oskar Nemon. Memoari, eseji, osvrti, zapisi, (prir.) Daniel Zec

43–47
Tonko Maroević
Slikarsko i sakralno
Igor Zidić, Ivo Dulčić

48–53
Marko Špikić
Split kao kuća
Ana Šverko, Grad (ni)je kuća. O dijalogu između novog i starog Splita – urbanistička predigra

54–56
Milan Pelc
Kapitalno pomagalo za razumijevanje (suvremene) umjetnosti
Jožef Muhovič, Leksikon likovne teorije. Slovar likovnoteoretskih izrazov z ustreznicami iz angleške, nemške in francoske terminologije

Izložbe

57–63
Vlasta Zajec
Široka kabanica Johannesa Komersteinera
Figura i ornament. Barok – Johannes Komersteiner i njegov krug, Muzej za umjetnost i obrt

64–67
Irena Šimić
Tragovima fotografije u povijesti umjetnosti
Tragom baštine. Schneiderov fotografijski arhiv, Strossmayerova galerija starih majstora

68–71
Petra Predoević Zadković
Tragovi vremena
Novi stalni postav Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskoga primorja u Rijeci

Zaštita baštine

72–74
Anuška Deranja Crnokić
Baština i zajednice
Dani europske baštine 2016.

75–78
Ivan Braut
Povratak Duša
O aktivnostima projekta Godina augustinaca u Rijeci

Skupovi, radionice

79–84
Ana Šeparović
Nadežda Petrović – oko stote godišnjice
Znanstveni skup posvećen Nadeždi Petrović, Novi Sad
Nadežda Petrović – S obje strane objektiva, Studio Moderne galerije Josip Račić

85–88
Matko Matija Marušić
O identitetima i problemu njihova iščitavanja
XV. dani Cvita Fiskovića, Zadar

Nove disertacije

89–90
Silvija Banić
Ranonovovjekovne tkanine s uzorkom na liturgijskim predmetima Zadarske nadbiskupije

91
Branko Metzger Šober
Međuratni povijesni kontekst osnivanja Galerije likovnih umjetnosti u Rijeci

92
Iva Potočnik
Sakralna umjetnička baština Varaždinskog arhiđakonata u kanonskim vizitacijama u 17. stoljeću

93
Sandra Šustić
Djelovanje Cvite Fiskovića na zaštiti i restauraciji povijesnog slikarstva i skulpture na hrvatskoj obali

Cijena: 1,99 €