Obavijesti
Natječaj

Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju – arhitekta, na određeno vrijeme

Ur. broj: IPU-0-O-17-105, od 2. ožujka 2017.

Institut za povijest umjetnosti, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 68, raspisuje

NATJEČAJ

– za izbor na radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju arhitekta, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), – 1 izvršitelj/ica.

Pristupnici na natječaj osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uvjeti: – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij arhitekture, ili integrirani sveučilišni studij arhitekture, magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture (mag.ing.arch.) /ili dipl.ing.arh.; – poznavanje računalne obrade arhitektonske dokumentacije (AutoCAD).

Poželjno: – poznavanje Photoshop, SketchUp, InDesign, Artlantis, iskustvo na poslovima arhitektonske obrade graditeljske baštine i vozačka dozvola B kategorije.

Ostalo: Radno mjesto je u Zagrebu u sjedištu poslodavca; mjesečna plaća je oko 5.350 kn u neto iznosu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: – životopis; – diplomu ili uvjerenje o završenom studiju; – podatke o stručnoj djelatnosti; – ostale dokaze koje pristupnik smatra relevantnima.

Za pristupnike koji nisu državljani Republike Hrvatske kao dokaz osnovnog (A) poznavanja hrvatskog jezika prihvaćaju se potvrde izdane od školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koji djeluju u, ili izvan Republike Hrvatske.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe obaju spolova.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Institut za povijest umjetnosti, Ulica grada Vukovara 68, 10 000 Zagreb, s naznakom »Natječaj za arhitekta«.

Rok za podnošenje prijava je do petka, 7. travnja 2017. godine.

O rezultatima izbora pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta: www.ipu.hr, te na internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb