Dokumentacija

Upute za vanjske korisnike

  • Zahtjev za uvid i korištenje gradiva podnosi se putem e-maila na isimic / ipu.hr (Irena Šimić).
  • Prema prethodno ispunjenom zahtjevu, korisnici gradivo mogu dobiti na uvid u prostorijama Instituta za povijest umjetnosti, uz prisutnost zaposlenika, u radno vrijeme službe.
  • U slučaju da je gradivo znatno oštećeno ili je trenutno u postupku stručne obrade i digitalizacije uvid u gradivo ne može biti omogućeno za rad korisnicima.
  • Izradu presnimaka potrebno je dogovoriti sa stručnim suradnikom – dokumentaristom, a sukladno s prethodno upućenim pisanim zahtjevom.
  • Objava gradiva odobrava se jednokratno prema prethodno podnesenom Zahtjevu i uz pisanu suglasnost ravnatelja ustanove.
  • Korisnik se obavezuje gradivo koristiti isključivo za svrhu navedenu u Zahtjevu ili određenu zasebnim ugovorom o daljnjem korištenju. Korisnik nema pravo niti jednu inačicu gradiva prosljeđivati drugim privatnim i pravnim osobama bez znanja i pisane suglasnosti Instituta te nositelja autorskih i srodnih prava.
  • Prilikom daljnjeg korištenja i/ili objave korisnik se obavezuje navoditi uz gradivo osnovne podatke: izvor i vlasništvo (Institut za povijest umjetnosti), naziv fonda (npr. Planoteka Instituta za povijest umjetnosti), inventarnu oznaku gradiva te ime autora (stvaratelja) gradiva.

Korisnici gradiva se upućuju i na sljedeće propise i zakone:

  • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04,106/07)
  • Zakon o autorskom i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18)
  • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)