Obavijesti
Predavanje

Boje u dubrovačkom renesansnom slikarstvu

Prof. dr. sc. Joško Belamarić održat će u srijedu 22. veljače 2017. javno predavanje pod naslovom „Boje u dubrovačkom renesansnom slikarstvu i proizvodnji tekstila“, u ciklusu predavanja koja organizira udruga Alumni Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu.

-
Kontakt: dr. sc. Joško Belamarić