Obavijesti
Konferencija

Rat, revolucija i sjećanje

Na međunarodnoj konferenciji War, revolution and memory: post-war monuments in post-communist Europe (Rat, revolucija i sjećanje: poratni spomenici u post-komunističkoj Europi), koja se u organizaciji udruge SF:ius i ICOMOS-a Hrvatska održava u Muzeju Mimara 17. i 18. veljače 2017. godine, s izlaganjima sudjeluju dr. sc. Sandra Križić Roban i Sanja Horvatinčić.

Konferencija, koja je dio međunarodnog projekta (In)appropriate monuments, okupit će izlaganja 27 istraživača i stručnjaka iz Europe i SAD-a. Financijski je podržana od Allianz Culture Fund, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Balkan Arts and Culture Fund – BAC. Otvorena je za javnost, a službeni jezik je engleski.

Više informacija, program i knjigu sažetaka izlaganja potražite na stranicama projekta i konferencije.

-
Kontakt:
Sandra Križić Roban
Sanja Horvatinčić