Emeriti

dr. sc. Ivanka Reberski

Umirovljena zaslužna znanstvenica – emerita

B. CROSBI bibliografija

E. ivanka / ipu.hr

Ravnateljica Instituta u periodu 1991.–2003. godine

Biografija

Diplomirala povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1959.), magistrirala bibiotekarstvo, dokumentaciju i informacijske znanosti (1965.) te doktorirala povijest umjetnosti 1978. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (tema: Slikarstvo Otona Postružnika).

U Institutu zaposlena od 1966. godine. Osnovala 1968. te dalje vodila knjižnicu i odjel za prikupljanje fundamentalne dokumentacije Instituta. Od 1972. zamjenica direktora a od 1988. predstojnica Odjela za povijest umjetnosti Instituta za povijesne znanosti. Provela reorganizaciju Odjela u samostalnu znanstvenu ustanovu. Od 1991. do 2003. godine ravnateljica Instituta u zvanju znanstvenog savjetnika.

Bavi se istraživanjima hrvatske moderne umjetnosti, poglavito stilskih tendencija i pojava u slikarstvu prve polovice 20. stoljeća, modernog sakralnog slikarstva i kiparstva, umjetničke topografije, war-arta te drugih likovnih fenomena. Vodila je projekt „Tendencije i pojave u likovnoj umjetnosti od kraja 19. do 21. stoljeća“ kao i hrvatsku dionicu na međunarodnom projektu „K.u.K. Archiv“ pri Oesterreichische Akademie der Wissenschaften u Beču.

Samostalno priredila niz izložaba, rukovodila i koordinirala rad ili surađivala na velikim izložbenim projektima: „Zemlja“ (1971.), „Tendenciozni realizam“ (1974.), „Sveti trag“ (1994.), „Hrvatski salon 1898.“ (1998.), „Mir i dobro“ (2000.).

Od 1983. do 2002. glavna urednica časopisa Radovi Instituta za povijest umjetnosti; urednica „Bibliografije“ Enciklopedije hrvatske umjetnosti, te niza edicija.

Dobitnica je Nagrade Grada Zagreba za 1994. i 1998. godinu te Nagrade DPUH-a „Radovan Ivančević“ za životno djelo 2010. godine.

-
Pogledajte: Radovi Instituta za povijest umjetnosti 27 (2003.): Ivanki Reberski u čast