Obavijesti
Život umjetnosti

Poziv za prijavu radova u 100. broju časopisa Život umjetnosti

Uredništvo časopisa Život umjetnosti poziva sve zainteresirane autore da prijave znanstvene i stručne članke za obljetnički 100. broj časopisa, koji će u uredničkoj koncepciji Sandre Križić Roban i Leonide Kovač biti posvećen temi ljubavi.

Rok za predaju članaka je srijeda, 15. ožujka 2017. godine.

Više informacija potražite na stranicama časopisa.

-
Kontakt: zivot-umjetnosti / ipu.hr