Stručni suradnici

Goran Vareško

Stručni suradnik u znanosti, d.i.a.

T. 01 6112 728

E. gvaresko / ipu.hr

Biografija

Rođen u Puli 1980. godine. Dobitnik stipendije Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu 2004. godine (Centar za istraživanje pokreta – adaptacija austrougarskih skladišta u povijesnoj jezgri Pule).

Radio u više arhitektonskih biroa te u vodećim nacionalnim institucijama na zaštiti i očuvanju graditeljske baštine (Arhitektonski fakultet – Zavod za graditeljsko naslijeđe, Hrvatski restauratorski zavod i Institut za povijest umjetnosti).

Godine 2011. stekao Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – istraživanje nepokretnog kulturnog dobra, dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.

Godine 2011. položio stručni ispit iz strukovnog područja arhitekture za obavljanje poslova – sudionika u gradnji te je upisan u Imenik hrvatske komore arhitekata.

U Institutu za povijest umjetnosti zaposlen od 2016. godine na radnom mjestu arhitekta – stručnog suradnika u znanosti.

Sudjelovao u izvedbi brojnih projekata i izradi snimaka postojećeg stanja (geodetska „totalna“ stanica, izrada arhitektonske dokumentacije, konzervatorsko-restauratorska istraživanja do prijedloga obnove). Sudjelovao u izradi grafičkih (arhitektonskih i fotografskih) priloga u izdavačkim projektima i publikacijama Instituta za povijest umjetnosti.

Referentna lista radova na kulturnim dobrima u RH (izbor)

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (2016.–2019.)

 • RIJEKA, KUĆA COLAZIO na principiju (Ulica pod voltun 3) – valorizacija građevnih struktura i prijedlog uklanjanja efemernih dijelova (autori: dr. sc. Katarina Horvat-Levaj, Goran Vareško, d.i.a., Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2019.)
 • OSIJEK, BLOK 5, konzervatorska podloga bloka, Trg Svetog Trojstva – Kuhačeva – Markovićeva – Firingerova – Boškovićeva u osječkoj Tvrđi (autori: Ivana Haničar Buljan, d.i.a., dr. sc. Ratko Vučetić, Goran Vareško, d.i.a., Institut za povijest umjetnosti, 2018.)
 • OSIJEK, KUĆA KOSTIĆ, Kuhaćeva 23, konzervatorska studija sa smjernicama za obnovu (autori: dr. sc. Katarina Horvat-Levaj, dr. sc. Ratko Vučetić, Goran Vareško, d.i.a., Institut za povijest umjetnosti, 2017.)
 • KASTAV, urbanističko-konzervatorska studija partera javnih prostora povijesne jezgre s prijedlogom smjernica za obnovu i zaštitu (autori: Zlatko Uzelac, prof., Goran Vareško, d.i.a., Marijana Vojtić, d.i.a., Institut za povijest umjetnosti, 2016.)
 • DONJA VOĆA, ŽUPNA CRKVA SV. MARTINA BISKUPA, konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom postojećeg stanja i prijedlogom obnove/uređenja crkve (autori: mr. sc. Davorin Stepinac, Marijana Vojtić, d.i.a., suradnik: Goran Vareško, d.i.a., Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2015.)
 • KOPRIVNIČKI IVANEC, ŽUPNI DVOR, konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom postojećeg stanja i prijedlogom obnove/uređenja kurije (autori: mr. sc. Davorin Stepinac, Marijana Vojtić, d.i.a., suradnik: Goran Vareško, d.i.a., Institut za povijest umjetnosti, 2014.)

Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb (2015.–2016.)

 • VINICA, DVORAC OPEKA, idejni projekt, glavni projekt obnove i rekonstrukcije (voditelj: Goran Vareško, d.i.a., 2015.–2016.)
 • ČOVIĆI, KAMENI ŽRTVENIK BOGA MITRE, snimak postojećeg stanja i idejni projekt nadstrešnice (autor: Goran Vareško, d.i.a., 2015.)
 • BRIJUNI, konzervatorska studija za obnovu kupaonica – Vila Jadranka, Bijela vila i Vila Brijunka (autori: mr. sc. Dijana Požar, Goran Vareško, d.i.a., 2016.)

Arhitektonski fakultet, Zavod za graditeljsko nasljeđe, Zagreb (2008.–2014.)

 • KASTAV, CREKVINA, ostaci crkve sv. Marije, arhitektonski snimak postojećeg stanja (voditelj: mr. sc. Alan Braun, suradnik: Goran Vareško, d.i.a., 2008.)
 • ZAGREB, FRANCUSKI PAVILJON, Savska 25, konzervatorski elaborat (autor: mr. sc. Alan Braun, suradnik: Goran Vareško, d.i.a., 2008.)
 • MLJET, SAMOSTAN SV. MARIJE, glavni projekt, izvedbeni projekt rekonstrukcije i obnove (glavni projektant: mr. sc. Alan Braun, suradnik: Goran Vareško, d.i.a., 2009.–2011.)
 • ZAGREB, LJETNIKOVAC GRBAC, Ivana Gorana Kovačića 33, arhitektonski snimak postojećeg stanja (voditelj: mr. sc. Alan Braun, suradnik: Goran Vareško, d.i.a., 2010.)
 • ZAGREB, VITIĆEV NEBODER, sklop stambenih zgrada Laginjina 7–9, arhitektonski snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt obnove i rekonstrukcije pročelja i krova (projektant: mr. sc. Alan Braun, suradnik: Goran Vareško, d.i.a., 2011.)
 • ROVINJ, UPRAVNA ZGRADA ADRIS GRUPE, izvedbeni projekt sanacije i obnove pročelja (projektant: mr. sc. Alan Braun, suradnik: Goran Vareško, d.i.a., 2011.)
 • CRES, PALAČA MOISE, arhitektonski snimak postojećeg stanja, idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt rekonstrukcije i obnove (voditelj i glavni projektant: mr. sc. Alan Braun, suradnik: Goran Vareško, d.i.a., 2011.–2012.)
 • BUJE, konzervatorska podloga povijesne jezgre (autori: mr. sc. Alan Braun, Mladen Cvitanović, d.i.a., Goran Vareško d.i.a., Tomislav Vidović d.i.a., mr. sc. Josip Višnjić; 2012.)
 • PORAT – KRK, SAMOSTAN SV. MARIJE MAGDALENE, idejni projekt obnove i rekonstrukcije (voditelj: mr. sc. Alan Braun, suradnik: Goran Vareško, d.i.a., 2013.)
 • PULA, konzervatorska podloga za izradu UPU „Riva“ (autori: mr. sc. Alan Braun, Goran Vareško, d.i.a., mr.sc. Josip Višnjić, 2013.)

Ostali projekti (izbor)

 • PLOMIN, konzervatorska podloga za izradu UPU Plomin – Malini – Plomin Luka (autori: Goran Vareško, d.i.a., Ida Koncani Uhač, dipl. arheo., 2013.)
 • STRMAC PRIBIČKI, GRKOKATOLIČKI BISKUPSKI KOMPLEKS, konzervatorska studija s arhitektonskom dokumentacijom postojećeg stanja za dvor, trijem i sjeverni sklop kompleksa (autori: mr. sc. Davorin Stepinac, dr. sc. Krasanka Majer Jurišić, Marie Stepinac, d.i.a., suradnik: Goran Vareško, d.i.a., 2016.)
 • ZAGREB, ILICA 92, elaborat obnove pročelja s poboljšanim toplinskim svojstvima (projektanti: Miron Hržina, d.i.a., Robert Jonathan Loher, d.i.a., Goran Vareško, d.i.a., 2017.)
 • ZAGREB, PETROVA 32, elaborat obnove pročelja s poboljšanim toplinskim svojstvima (projektanti: Miron Hržina, d.i.a., Robert Jonathan Loher, d.i.a., Goran Vareško, d.i.a., 2018.)
 • ZAGREB, PALAČA PONGRATZ, Visoka 22, projekt sanacije objekta od vlage (projektant: Giorgio Montina, d.i.a., suradnik: Goran Vareško, d.i.a., 2019.)

Sudjelovanje na stručnim skupovima

„City of Kastav – a fresh start“, međunarodna znanstvena konferencija Proceed with care: Living with Tourism. On Tourism and UNESCO World Heritage Sites, Šibenik, 2.–5. svibnja 2019. (s Marijanom Vojtić)

Radovi u zbornicima

Mogućnosti obnove parterne plohe povijesne jezgre grada Kastva, u: Zbornik Kastavštine XXII., Grad Kastav, Kastav, 2018., 67–76.

Licenca za rad na kulturnom dobru

Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – istraživanje nepokretnog kulturnog dobra, dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru sukladno Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/18) Ministarstva kulture RH.