Obavijesti
ZBORNIK

Zbornik radova o klasicizmu u Hrvatskoj

Zbornik okuplja znanstvene radove sa skupa Klasicizam u Hrvatskoj, koji je u suradnji Instituta za povijest umjetnosti, Muzeja za umjetnost i obrt i Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske organiziran u Zagrebu u svibnju 2014. godine. Ovaj je skup uslijedio nakon dva uspješna simpozija Klasicizam u Dalmaciji I i II koje je Institut za povijest umjetnosti – Centar Cvito Fisković u Splitu organizirao 2011. i 2012. godine, na kojima su širinom i prezentacijom tema te interdisciplinarnim pristupom obrađeni reprezentativni primjeri klasicističkoga graditeljskog naslijeđa dalmatinskih gradova te niz kulturoloških tema vezanih uz razdoblje oko 1800. godine.

Zbornik donosi radove 36 izlagača, uglavnom povjesničara umjetnosti koji dolaze iz znanstvenih i muzejskih ustanova i njime su proširene spoznaje o kulturnoj i umjetničkoj baštini razdoblja klasicizma, koje je dosad bilo stiješnjeno između susjednih (dominantnih) stilova, baroka i historicizma, te pridonijeli brojnim novim spoznajama o kulturnoj baštini u Hrvatskoj u razdoblju od oko 1750. do 1830. godine.

Više informacija o publikaciji potražite ovdje.

-
Kontakt: dr. sc. Irena Kraševac