Obavijesti
Mobilnost

Didaktička izložba i kulturni aktivizam u Hrvatskoj 1950-ih

Fondacija Antoni Tàpies (Barcelona) u okviru projekta Performing the Museum organizira 13. i 14. svibnja serija predavanja na temu Abstract Socialism, gdje s predavanjem na temu „1st Didactic Exhibition: Abstract Art – The example of cultural activism in Croatia in the late 1950s“ sudjelovati i dr. sc. Ljiljana Kolešnik.

Više o ostalim temama i sudionicima pročitajte u programu ili posjetite stranicu projekta: http://performingthemuseum.net/.

-
Kontakt: Ljiljana Kolešnik