Obavijesti
Natječaj

Natječaji za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju odluke Znanstvenog vijeća Instituta za povijest umjetnosti od dana 19. veljače 2016. godine, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, raspisuje

NATJEČAJ

za prijavu kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

Uz prijavu na natječaj treba dostaviti: životopis, preslik diplome ili uvjerenje o završenom studiju, motivacijsko pismo (do 1 kartice teksta), uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba i uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju.

Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola. Prijave na natječaju podnose se u tiskanom ili digitalnom obliku.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Institut za povijest umjetnosti, Ulica grada Vukovara 68, 10 000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj-stručno osposobljavanje“ ili na službenu e-mail adresu: ured / ipu.hr

Rok za prijavu: srijeda, 20. travnja 2016.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od donošenja odluke o izboru.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Instituta www.ipu.hr te na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.