Obavijesti
ČASOPIS ŽIVOT UMJETNOSTI

Život umjetnosti u procesu digitalizacije – obavijest suradnicima

Poštovani autori i suradnici,

uredništvo časopisa Život umjetnosti pokrenulo je sredinom 2015. godine proces digitalizacije starih brojeva časopisa koji su zasad dostupni samo u tiskanoj formi ili su već dugi niz godina rasprodani. Proces digitalizacije od broja 1/1966. do broja 62/1999. provodi se u Institutu za povijest umjetnosti, a planirano vrijeme završetka projekta je 15. ožujka 2016. godine.

Korpus časopisa danas predstavlja više od 500 autora i suradnika te više od 1500 autorskih priloga.

Javno dostupna kazala autora i članaka, koji se kontinuirano dopunjuju, omogućuju djelomičnu pretraživost korpusa, a dosad dostupni članci u digitalnom formatu (pdf) objavljeni su u otvorenom pristupu na mrežnim stranicama časopisa zivotumjetnosti.ipu.hr.

Cilj procesa digitalizacije starih brojeva je osigurati otvoreni pristup, tj. javnu dostupnost sadržaja objavljenog u časopisu, koji kao dokumentarno, a djelomično i arhivsko publicističko gradivo, zauzima značajno mjesto u prepoznavanju općih mjesta razvojnih procesa hrvatske kulture i umjetnosti druge polovice 20. stoljeća. Dio procesa digitalizacije, usmjeren je pritom i na fizičku zaštitu arhivskih primjeraka časopisa, kojih u vlasništvu Instituta za pojedina godišta i sveske ima svega par primjeraka.

Kvalitetne digitalne inačice svih članaka objavljenih u časopisu bit će po zaključenju ovog procesa javno dostupne za sve korisnike putem mrežne poddomeme časopisa pri domeni www.ipu.hr, a prema odluci uredništva časopisa uključit će se i u nekolicinu nacionalnih i međunarodnih mrežnih, prvenstveno akademskih, repozitorija.

Pozivamo stoga sve autore, umjetnike i ostale suradnike časopisa da se pisanim putem izjasne o svom diskrecijskom pravu ili posebnim uvjetima pri kojima dozvoljavaju ili ograničavaju iskorištavanje svog autorskog djela u navedene svrhe.

Obzirom na ovu temu molimo da kontaktirate uredništvo časopisa putem e-mail adrese zivot-umjetnosti / ipu.hr.

Uredništvo časopisa
ŽIVOT UMJETNOSTI