Obavijesti
Mobilnost

Darka Bilić na Sveučilištu Harvard

Od veljače do lipnja 2016. godine dr. sc. Darka Bilić boravi na Sveučilištu Harvard kao suradnik poslijedoktorand Aga Khan programa za islamsku arhitekturu.

Tijekom svoga boravka održat će javno predavanje te radit na razvoju projekta „Lodging Along the Trade Routes in Bosnian Pashadom in Early Modern Period“, koristeći izvore u bibliotekama Sveučilišta.

Link na stranicu programa: http://agakhan.fas.harvard.edu

-
Kontakt: dr. sc. Darka Bilić