Posebna izdanja

Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva

Anđelko Badurina (ur.)


Urednik
Anđelko Badurina

Tehnički urednik
Željko Ivančić

Autori
Anđelko Badurina, Branko Fučić, Marijan Grgić, Radovan Ivančević, Emilijan Cevc, Mitar Dragutinac, Dragutin Nežić, Doris Baričević

Lektor
Roman Turčinović

Korektor
Danica Raič

Grafičko oblikovanje
Mihajlo Arsovski

Izdavač
Sveučilišna naklada Liber – Kršćanska sadašnjost – Institut za povijest umjetnosti, 1979.

Materijalni opis
621 str.; ilustr. c/b; 21 cm; bibliografija, indeks

ISBN:

-
Cilj je ove knjige da bude nevježama prva informacija, a znalcima podsjetnik o kršćanskoj ikonografiji, liturgici i simbolici. Sastavljena je s namjerom da se u jednom priručniku obuhvate različite ali srodne discipline koje se inače obrađuju u više različitih knjiga te da se približe čitatelju na hrvatskom jeziku problemi i rezultati znanstvenih istraživanja koje je do sada mogao naći samo u stranim publikacijama. (...)

Služeći se ovom knjigom čitatelj će osjetiti da se u njoj odražava kultura dugih kršćanskih stoljeća, kao veliko zdanje koje se gradilo i dograđivalo generacijama; ona obuhvaća razmišljanja i domišljanja, spoznavanja, redigiranja i sistematiziranja predodžaba u sustav mišljenja. To su intelektualne panorame i riznice postupno sabiranog i sređivanog znanja što su se stoljećima odražavale i izražavale u organizaciji slikâ, znakova, asocijacija koje pobuđuju. Iz tog kršćanskog književnog i likovnog blaga zapadne Evrope mnogo je elemenata prešlo u inventar univerzalne i opće kulture, u misaonu sferu naše svagdašnjice i frazeologiju današnjice a da toga često nismo ni svjesni. Stoga ova knjiga, uz svoju užu praktičnu namjenu, dopunja i spoznaju o porijeklu i nastajanju naše suvremene civilizacije.

(Iz predgovora)

Sadržaj

9
Napomena uz 2. izdanje

10
Milan Prelog: Popratna riječ (uz 1. izdanje)

11
Predgovor uredništva

13
Radovan Ivančević: Uvod u ikonologiju

83
Anđelko Badurina: Najvažniji izvori za kršćansku ikonologiju

85
Struktura Biblije

88
Apokrifne knjige

90
Najvažnija bibliografija

97
Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike

599
Indeks atributa

-
Rasprodano.