Posebna izdanja

Barok u kontinentalnoj Hrvatskoj

Anđela Horvat


Autorica
Anđela Horvat

Tehnički urednik
Željko Ivančić

Lektor
Josip Tabak

Grafičko oblikovanje
Edo Kovačević

Izdavači
Sveučilišna naklada Liber: Odjel za povijest umjetnosti Centra za povijesne znanosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske – Grafički zavod Hrvatske – Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1982.

Materijalni opis
438 str.; ilustr. c/b; 24 cm

ISBN:

-
Zadatak ove knjige bit će razmatranje o tome kako se barokna epoha odrazila u hrvatskim krajevima. Upitamo li se koje ćemo to vrijeme promatrati, odgovor je da će to biti razdoblje između renesanse i klasicizma, uglavnom 17. i 18. stoljeće, te početak 19. Tu i tamo u izlaganjima ćemo prijeći okvire povijesti umjetnosti, jer barok nije samo stil evropske umjetnosti nego i sveopće kultura toga vremena, pa o pojedinim granama umjetnosti ne možemo govoriti a da se ne osvrćemo i na neke kulturnopovijesne trenutke. (...) Od stilova koji su se kao opći likovni izrazi redali po Hrvatskoj, barok je bio i najobilniji i najraznolikiji. Napose to vrijedi za sjeverne, kontinentalne hrvatske krajeve, gdje je taj stil dao osebujan biljeg kako pojedinim naseljima, tako i krajoliku. – Anđela Horvat, iz Uvoda

Sadržaj

3
Uvod

15
Arhitektura

134
Slikarstvo

196
Kiparstvo i rezbarstvo

267
Primijenjena umjetnost

289
Zaključak

290
Bilješke

360
Izvori i literatura

383
Popis slika

389
Verzeichnis und beschreibung der Abbildungen

395
Kazalo imena umjetnika, majstora i njihovih inicijala

405
Kazalo ostalih imena, imena svetaca i ikonografskih pojmova

421
Kazalo imena, mjesta i geografskih pojmova

-
Rasprodano.