Posebna izdanja

Ivan Rein

Jelica Ambruš

Cijena: 7,96 €


Autor
Jelica Ambruš

Urednici
Predrag Goll, Tonko Maroević

Recenzenti
Zvonko Maković, Zdenko Tonković

Prevoditeljice sažetaka
Barbara Smith-Demo, Evaine Le Calve-Ivičević, Marija Parpašarovski

Lektor
Salih Isaac

Korektorica
Margita Bezdan

Fotograf
Mitja Koman

Grafičko oblikovanje
Nenad Dogan

Izdavači
Galerija likovnih umjetnosti, Osijek – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1993.

Materijalni opis
219 str.; ilustr. u bojama; 33 cm; Résumé, Summary

ISBN:

-
Ivan Rein pripada generaciji hrvatskih slikara rođenoj početkom XX. stoljeća, odgojenoj na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu, a potom u Parizu, generaciji čije će umjetničko stvaranje ispuniti četvrto desetljeće XX. stoljeća. (...) Premda je njegovo stvaralačko razdoblje kratko – obuhvaća tek malo više od jednoga desetljeća – ipak je u tome kratkom razdoblju nastalo bogato djelo. (...) Iako sudionik u genezi hrvatskog međuratnog i ratnog slikarstva, tek nakon monografske izložbe, koja je cjelovitije otkrila njegovo djelo, uvršten je u integralni likovno-povijesni korpus hrvatskog slikarstva. No ostaje i pitanje da li to djelo pripada samo hrvatskom i južnoslavenskom slikarstvu. Nije li ono, kao neposredan produkt, sastavni dio i pariškog, pa i europskog slikarskog korpusa, a uz djela i drugih slikara, uvelo hrvatsko slikarstvo u europsko slikarstvo XX. stoljeća.

Nitko poslije Miroslava Kraljevića u hrvatskom slikarstvu nije dosegao tako specifičan artistički izraz proistekao iz sretne sinteze: kulture intelektualca, smisla za asimilaciju pravih vrijednosti iz prošlosti, upornosti, emocionalne i kreativne snage i rafiniranosti uvjetovanih Reinovim iskonskim ishodištem.

Jelica Ambruš (iz uvoda)

Sadržaj

7
Uvodne napomene

10
Predgovor

11
Osijek 1905–1924. Školovanje, poticaji

18
Beč, Zagreb 1924–1929. Studiji, utjecaji

21
Pariz 1929–1935. Usavršavanje, utjecaji tradicije, asimiliranje stilova, formiranje osobnog stila

33
Pariz 1935–1940. Uspon, prepoznatljivost, zrelost, građanski rat u Španjolskoj, utjecaji avangarde, internacija

52
Zagreb 1940–1941. Prisilni povratak, prilagođavanje, uključivanje u hrvatske likovne tijekove

57
Ratno razdoblje 1941–1943.
Gorski kotar, internacija u židovskim logorima u Kraljevici i Rabu, NOB-a

62
Reproducirana djela

179
Biografija

188
Izložbe

190
Bibliografija

192
Katalog reproduciranih djela

200
Résumé

210
Summary

Cijena: 7,96 €