Posebna izdanja

Bastioni kontinentalne Hrvatske: prilog poznavanju fortifikacijskoga graditeljstva u Hrvatskoj od 16. do 18. st.

Andrej Žmegač


Autor
Andrej Žmegač

Urednik
Radule Knežević

Izvršni urednik
Mirko Banjeglav

Prevoditeljica
Aleksandra Žmegač Horvat

Lektorica
Katica Majdandžić-Stupac

Crteži
Ivana Haničar Buljan

Grafičko oblikovanje
Studio Golden, Dino Đurina

Izdavači
Golden marketing – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2000.

Materijalni opis
192 str.; ilustr. c/b; 28 cm; rječnik stručnih pojmova, bibliografija, summary, Zusammenfassung

ISBN: 953-6168-96-0

-
Knjiga obrađuje fond naših bastiona peterokutna tlocrta, dakle bastiona u užem smislu. Riječ je o razdoblju od sredine 16. do potkraj 18. stoljeća. To je doba turske prijetnje i intenzivnog podizanja utvrda u kontinentalnoj Hrvatskoj, što ga provodi habsburška vlast.

Nakon uvodnih napomena o bastionima općenito, na materijalu hrvatskih bastiona načinjena je periodizacija, navođenje njihovih glavnih i specifičnih obilježja te ocjena s obzirom na europsko bastionsko graditeljstvo.

Drugi dio knjige tvori pregled utvrda (katalog), s najvažnijim podacima o svakoj od njih. Knjiga završava popisom literature te sažecima na engleskom i njemačkom jeziku.

Sadržaj

7
Uvod

11
Što je bastion

13
Opis bastiona

14
Pojava i razvoj bastiona

17
Bastionske utvrde i bastioni u kontinentalnoj Hrvatskoj

19
Pregled literature i izvora

27
Razdoblja podizanja

39
Glavne osobine

51
Specifična obilježja

65
U europskom kontekstu

76
Dvojbeni slučajevi

80
Osvrt na turski način utvrđivanja i ratovanja

83
Pregled utvrda (katalog)

166
Popis kratica

167
Rječnik stručnih pojmova

169
Izabrana literatura

174
Popis ilustracija

177
Bastions of continental Croatia (Summary)

183
Bastionen Kontinentalkroatiens (Zusammenfassung)

189
Kazalo

-
Rasprodano.