Posebna izdanja

Institut za povijest umjetnosti 1961.–2001.

Ivanka Reberski, Danko Zelić (ur.)


Urednici
Ivanka Reberski, Danko Zelić

Autori tekstova
Ivanka Reberski, Danko Zelić

Suradnici
Ljiljanka Ciban, Ivana Haničar-Buljan, Đurđa Kovačić, Jagoda Marković, Davorin Stepinac, Ivan Tenšek, Andrej Žmegač

Lektorica
Katica Majdandžić-Stupac

Fotografi
Krešimir Tadić, Milan Drmić

Grafičko oblikovanje
Marcel Bačić

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2001.

Materijalni opis
152 str.; ilustr. c/b; 24 cm

ISBN: 953-6960-01-X

-
Ova „spomenica“ Instituta za povijest umjetnosti sastavljena je u prigodi obilježavanja njegova četrdesetogodišnjeg postojanja. Prikazujući razvitak institucije od osnutka male istraživačke jezgre do današnjeg statusa i položaja, nastojali smo cjelovito obuhvatiti cjelokupno znanstvenoistraživačko i prateće djelovanje zajedno sa svim suradnicima koji su ga realizirali.

Sadržaj

9
Ivanka Reberski
Četrdeset godina djelovanja Instituta za povijest umjetnosti: 1961.–2001.

11
Osnutak Instituta

17
Počeci djelovanja Instituta – Institut za povijest umjetnosti i arheologiju (1961.– 1965.)

23
Drugo razdoblje – pod vodstvom utemeljitelja (1965.–1974.)

33
U sastavu Centra (Instituta) za povijesne znanosti (1975.–1991.)

47
Deset zadnjih godina (1991.–2001.)

77
Ivanka Reberski
Institut za povijest umjetnosti četrdeset godina poslije

79
Ustroj i djelatnost

83
Danko Zelić (ur.)
Institut za povijest umjetnosti 2001.

84
Današnji zaposlenici i namještenici

85
Uprava

87
Znanstvenoistraživački odjel

106
Odjel stručnih službi

113
Nekadašnji zaposlenici Instituta

119
Ivanka Reberski (ur.)
Suradnici Instituta

121
Voditelji i dugogodišnji suradnici na projektima Instituta

127
Popis ostalih povremenih suradnika

129
Ivanka Reberski i Đurđa Kovačić (ur.)
Dokumentacija Instituta

131
Knjižnica

132
Arhivske donacije

133
Fototeka

134
Planoteka

137
Ljiljanka Ciban (prir.)
Izdanja Instituta

139
Popis publikacija u izdanju Instituta

142
Popis elaborata i konzervatorskih studija