Posebna izdanja

Povijest povijesti umjetnosti: put jedne znanosti

Udo Kultermann


Autor
Udo Kultermann

Urednici
Milan Pelc, Zdravko Mihočinec

Prevoditelj i autor pogovora
Milan Pelc

Lektorica i korektorica
Katica Majdandžić-Stupac

Grafičko oblikovanje
Art magazin Kontura, Ana Zubić

Izdavač
Art magazin Kontura – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2002.

Materijalni opis
312 str.; ilustr. c/b; 25 cm; bibliografija, kazalo imena

ISBN: 953-6960-01-X

-
Knjiga Ude Kultermanna Povijest povijesti umjetnosti: put jedne znanosti objavljena je prvi put 1966. godine. Knjiga je u međuvremenu doživjela tri revidirana i proširena njemačka izdanja, a prevedena je na rumunjski, engleski, španjolski, japanski, talijanski, kineski i korejski jezik. Postala je svjetskim znanstveno-kulturnim bestselerom. Razlozi su tome posve očigledni: riječ je o iscrpnom, erudicijski podloženom pregledu jedne od najvažnijih kulturoloških disciplina, pregledu koji je pisan akribično i suvereno, ali bez pretjeranog dociranja, teoretiziranja i nametanja autorovih stavova. Kultermannov panoramski pregled seže od antike do najnovijega doba. U njemu se s potpunom tolerancijom, ako je potrebno s blagom ironijom ili neophodnom kritikom (primjerice svega onoga što u struci sluti na isključivost i diskriminaciju), nastoji oko objektivnog prikazivanja bogate galerije osoba i događaja relevantnih za povijesno poimanje umjetnosti. Teorijski stavovi, filozofija i estetika pojavljuju se upravo u mjeri koja zadovoljava unutrašnju okosnicu djela, a ta je prije svega sagrađena od „interne“ povijesti struke, koja u prvom redu nastoji biti empirijska povijesna znanost, ali se ne može odvojiti od teorijskog niti estetsko-filozofskog promišljanja svoga predmeta – umjetničkih djela.

Kultermannova knjiga izvrstan je, internacionalno provjeren kompendij koji čitatelja upoznaje s povijesnim razvojem znanosti o umjetnosti u njezinoj povezanosti s drugim duhovnim, pa i prirodoznanstvenim disciplinama. Prijeko je potrebna studentima povijesti umjetnosti, arheologije, povijesti, književnosti, ali i svima koji se bave fenomenima i pojavama povijesti kulture i umjetničke baštine.

Sadržaj

4
Popis ilustracija

9
Predgovor hrvatskom izdanju

11
Uvod

22
Povijest umjetnikâ

33
Poussin i francuska Akademija

39
Poimanje umjetnosti u prosvjetiteljstvu

51
Rasprava o Laokontu

59
Winckelmannova revolucija

71
Na putu prema historijskoj znanosti

79
Goethe kao povjesničar umjetnosti

88
Povijest umjetnosti romantizma

100
Berlinska škola povijesti umjetnosti

108
Jakob Burckhardt i renesansa

115
Realnost i metoda

138
Povijest umjetnosti utemeljiteljskoga razdoblja

154
Rasprava o Holbeinu u Dresdenu

161
Poimanje povijesti umjetnosti u doba impresionizma

170
Bečka škola povijesti umjetnosti

185
Otkriće forme

201
Povijest umjetnosti oko 1900.

214
Povijest umjetnosti ekspresionizma

228
Utemeljenje ikonologije

245
Povijest umjetnosti danas

270
Povjesničar umjetnosti

273
Milan Pelc: Pogovor hrvatskom izdanju

280
Bilješke

303
Proširena literatura

305
Kazalo imena

-
Rasprodano.