Posebna izdanja

Franjo Salghetti-Drioli

Ivo Petricioli


Zamislio i pripremio
Ivo Petricioli

Urednik
Antun Travirka

Autori tekstova
Ivo Petricioli, Silvia Meloni Trkulja, Vlatka Stagličić, Radoslav Tomić, Antun Travirka

Prevoditelji
Ivo Petricioli, Stipe Grgas

Lektorica
Ljubica Srhoj Čerina

Grafičko oblikovanje
Antun Travirka

Fotografi
Milan Drmić, Željko Karavida, Željko Maričić, antun Travirka

Izdavač
Narodni muzej, Zadar – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2003.

Materijalni opis
120 str.; ilustr. u boji; 31 cm; summary

ISBN: 953-98882-7-1

-
Djelo Franje Salghettija-Driolija (1811-1877) neosporno je najvažniji slikarski opus nastao u Dalmaciji tijekom 19. stoljeća, a po mnogim svojstvima bitan je doprinos likovnoj kulturi hrvatskoga prostora. Autor monografije Ivo Petricioli i suradnici Silvia Meloni-Trkulja, Radoslav Tomić, Vlatka Stagličić i Antun Travirka relevantnim uvodnim studijama, novostečenim podacima, sustavnim analizama biografije i opusa te katalogom djela sintetiziraju stvaralaštvo dosad nedovoljno proučavanih aspekata. Autorskim dionicama uspješno je ukazano na problematiku dosadašnjeg odnosa prema djelu Franje Salghettija-Driolija. Djelo je, osim stručnoj javnosti, namijenjeno svakome tko se zanima ili proučava razdoblje narodnog preporoda, djelatnost biskupa Strossmajera kao i povijest ukusa na našem području.

Opus Franje Salghettija-Driolija, najistaknutijeg predstavnika akademizma u dalmatinskom slikarstvu 19. stoljeća, nastao je pretežno u domaćoj, zadarskoj sredini i obilježen je mnogim slavenskim, „morlačkim“ i narodnim nadahnućima. Uz prethodne prezentacije i tumačenja talijanskih autora, dokumentarnim pristupom i historiografskom metodom revaloriziran je opus u našoj sredini nedovoljno poznatog i priznatog slikara, čije se relacije uspostavljaju s onodobnim talijanskim slikarstvom.

Sadržaj

5
Kazalo

7
Predgovor

9
Ivo Petricioli
Franjo Salghetti-Drioli, zaboravljeni umjetnik

19
Silvia Meloni Trkulja
„Vidio je sve škole u Italiji...“

33
Franjo Salghetti-Drioli
Autobiografija

74
Vlatka Stagličić
Bibliografija

83
Radoslav Tomić
Franjo Salghetti-Drioli, Katalog djela

100
Vlatka Stagličić
Bilježnice i albumi Franje Salghetti-Driolija u Kabinetu grafike HAZU

107
Antun Travirka
Fotografski album nekih umjetničkih djela Franje Salghetti-Driolija

120
Summary

Rasprodano