Posebna izdanja

Uvod u ikonografiju: teoretske i praktične upute

Roelof van Straten


Autor
Roelof van Straten

Urednik
Milan Pelc

Recenzenti
Mirjana Repanić-Braun, Radoslav Tomić

Prevoditeljice
Martina Wolf-Zubović, Maya de Graaf

Stručni redaktor
Milan Pelc

Lektorica
Katica Majdandžić-Stupac

Grafičko oblikovanje
Igor Kuduz, pinhead_ured, Zagreb

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2003.

Materijalni opis
144 str.; ilustr. c/b; 24 cm; bibliografija, kazalo imena i pojmova

ISBN: 953-6106-44-2

-
Teoretske i praktične upute Roelofa van Stratena sastavni je dio nastavnog programa studija povijesti umjetnosti u Nizozemskoj, a o pozitivnoj recepciji knjige svjedoče i njeni prijevodi na njemački i engleski, a nedavno i hrvatski jezik. Knjiga je podijeljena u dvije veće cjeline, teorijski dio u kojem se obrazlažu temeljni pojmovi poput ikonografije i ikonologije, personifikacije, alegorije, simbola ili atributa, i praktični dio s nizom literarnih izvora i uputa za korištenje ikonografskih priručnika. Osobitu pozornost autor svraća na ICONCLASS kao novu metodu istraživanja u ikonografiji.

U knjizi su detaljno razloženi svi relevantni elementi neophodni za precizno očitavanje teme i sadržaja. Ikonografska analiza podijeljena je u tri temeljne faze – predikonografski opis, ikonografski opis i ikonografsku interpretaciju, nakon čega slijedi ikonološka interpretacija. Uz navođenje mnogo primjera, autor inzistira na razlikovanju značenja ikonografske analize i ikonološke interpretacije, koje na jasan način objašnjava. To je od osobite koristi ne samo studentima povijesti umjetnosti nego i širem krugu obrazovane publike koja želi produbiti znanja o umjetničkim djelima i njihovu razumijevanju.

Sadržaj

5
Predgovor

7
Uvod

Teoretski dio

9
1. Što je ikonografija?

28
2. Personifikacija

39
3. Personifikacije na djelu: alegorije

46
4. Simboli, atributi i simbolički prikazi

Praktični dio

73
5. Literarna vrela likovne umjetnosti

95
6. Ikonografski priručnici i zbirke reprodukcija

110
7. ICONOCLASS: nova metoda istraživanja u ikonografiji

133
Dodatak: Kratki pregled ICONOCLASS-sustava

137
Izvori fotografija

138
Kazalo imena i pojmova

Rasprodano