Posebna izdanja

Bibliografija Cvita Fiskovića

Tonko Maroević (ur.), Neda Anzulović (prir.)

Cijena: 2,65 €


Urednik
Tonko Maroević

Priredila
Neda Anzulović

Lektor uvodnih tekstova
Mirko Peti

Grafičko oblikovanje
Bachrach-Krištofić & Zlatko Bilandžija

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, 2006.

Materijalni opis
56 str.; 23,5 cm

ISBN: 953-6106-63-9

-
Dakako, ovako priređena i objavljena bibliografija radova Cvita Fiskovića nije samo svojevrsni hommage velikom istraživaču i znanstveniku u prigodi desete obljetnice njegove smrti, nego i sredstvo rada, oruđe i pomagalo sadašnjim i budućim korisnicima koji se bave proučavanjem hrvatske kulturne povijesti. U tom proučavanju radovi Cvita Fiskovića uistinu su nezaobilazni, a cilj je ove bibliografije da olakša njihovo pronalaženje i uporabu. Upravo zbog toga ona je priređena u dva oblika: kao tradicionalna tiskana knjiga na kakvu je navikao stariji naraštaj korisnika i kao digitalna knjiga (CD) koja omogućava lagano i brzo pretraživanje sveukupne bibliografske građe raspoređene kronološkim redom. (Milan Pelc, iz Riječ izdavača)

Sadržaj

5
Riječ izdavača – Milan Pelc

7
Uvodne napomene – Neda Anzulović

9
Bibliografija Cvita Fiskovića

Cijena: 2,65 €