Zbornici

Zbornik II. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti (Zagreb, 27.–29. travnja 2006.)

Irena Kraševac (ur.)

Cijena: 6,64 €


Urednica
Irena Kraševac

Recenzenti
Tonko Maroević
Mirjana Repanić Braun

Lektura
Sandra Sudec

Korektura
Mirela Lenković

Transkripcija tonskog zapisa
Melita Lasić

Grafičko oblikovanje
Igor Kuduz, pinhead_ured, Zagreb

Prevoditeljica sažetaka
Marina Miladinov

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2007.

Materijalni opis
464 str.; ilustr.; 29 cm

ISBN: 978-953-6106-70-7

-
Detaljne informacije o temi i programu kongresa potražite ovdje.

-
Drugi kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti održan u travnju 2006. godine na temu Između tranzicije i globalizacije – hrvatska povijest umjetnosti u suvremenom društvu, posvećen je zbivanjima u posljednja dva desetljeća razdoblju koje je obilježio prijelaz iz starog u novi društvenoekonomski i politički sustav, smjena generacija, korjenite tehnološke promjene te niz promjena na globalnom i lokalnom planu. Cilj Kongresa bio je pokušati odgovoriti na pitanje kako se naša povijest umjetnosti snašla u spomenutim prilikama i kako je odgovorila na izazove te potaknuti raspravu o tome kako je povijest umjetnosti pratila promjene u suvremenom umjetničkom stvarlaštvu sa znanstvenog i kritičkog stajališta. Unutar zadanih dviju sekcija, Znanstvena i stručna djelatnost hrvatske povijesti umjetnosti u posljednja dva desetljeća i Društvena angažiranost povijesti umjetnosti, prijavljeno je šezdeset izlaganja, koja su razvrstana u podsekcije. Pedesetpetero izlagača poslalo je svoje radove za objavljivanje u Zborniku, a razvrstani su prema tematskim skupinama Spomenička baština u fokusu, Urbanističke teme, Nastava i studij povijesti umjetnosti, Novi doprinosi i otkrića, studije i istraživanja, Muzeji i muzeologija, Izložbe i komunikacija kulture, Aktualne teme povijesti umjetnosti, Arhitektura 19. i 20. Stoljeća, Slikarstvo i kiparstvo 19. i 20. stoljeća te Deziderata u proučavanju i zaštiti umjetničke baštine.

Sadržaj

7
Riječ urednice

9
Tonko Maroević
Između dužnosti i malodušnosti

15
Ivo Maroević
Spomenik kulture ili kulturno dobro. Što je primjerenije povijesti umjetnosti?

21
Marko Špikić
Nastanak povijesnog spomenika i problem geneze hrvatske povijesti umjetnosti u prvoj polovici 19. stoljeća

27
Dino Milinović
Što sve jest, a što nije umjetnička baština: nedovršeni posao hrvatskih povjesničara umjetnosti

33
Juraj Kolarić
Hrvatska sakralna baština u suvremenom svijetu globalizacije

39
Vjekoslav Vierda
Terorizam – prijetnja spomeničkoj baštini

URBANISTIČKE TEME

45
Ratko Vučetić
Gradovi kontinentalne Hrvatske u srednjoeuropskom kontekstu

49
Zlatko Karač
Model obnove povijesne jezgre Vukovara nakon Domovinskog rata

57
Stanko Piplović
Trogir – povijesna cjelina istrgnuta iz prirodnog konteksta

65
Maja Nodari
Hoće li Dubrovnik ostati živi grad (spomenik)?

75
Andrej Žmegač
Pelješac – Ston

79
Željka Čorak
Urbanizam korupcije

NASTAVA I STUDIJ POVIJESTI UMJETNOSTI

87
Jasna Salamon Rohaček
Primjena suvremenih metoda u obrazovnom radu: novi pristupi u nastavi likovne umjetnosti u srednjim školama

91
Frano Dulibić
Studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 1985.–2005.

95
Marina Vicelja
Bizantski studiji u recentnoj povijesti umjetnosti u Hrvatskoj

NOVI DOPRINOSI I OTKRIĆA, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA

101
Tomislav Marasović
Oltarna ograda u hrvatskoj predromanici

121
Ivo Babić
Nedovršen nadgrobni spomenik obitelji Cipiko u Trogiru

135
Danka Radić
Prilog za Jurja Dalmatinca

141
Lada Prister
Grb biskupa Luke na pročelju crkve Sv. Ivana Krstitelja u Kloštar Ivaniću

147
Ivan Golub
Pismo Gio Francesca Perande iz Rima 30. svibnja 1592. patrijarhi Kamulu Caetaniju, apostolskom nunciju u Pragu o Juliju Kloviću

159
Vinicije Lupis
Girolamo da Santacroce – oltarna pala župne crkve Svih Svetih u Blatu s prikazom i analizom ikonografije

167
Damir Tulić
Srebrni križevi iz radionice Albero d´Oro u Korčuli

175
Nina Kudiš Burić
Majstor funtanske pale – nova slikarska ličnost u kasnorenesansnoj Istri

183
Tomislav Premerl
Prepoznavanje novog sakralnog prostora

187
Dragan Damjanović
Projekti za đakovačku katedralu na Svjetskoj izložbi u Parizu 1867. godine

197
Vjekoslav Jukić
Mogućnost utvrđivanja starosti opeke metodama mjeranja apsolutne starosti materijala kao pomoć pri dataciji pojedinih građevina

MUZEJI I MUZEOLOGIJA

203
Snježana Pintarić
Nova zgrada Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu u kontekstu suvremene muzejske arhitekture

209
Jerica Ziherl
Novigradski Muzej – Museo Lapidarium

219
Fani Celio Cega
Obiteljska palača nekoć, muzej danas. Povijest i obnova sklopa Garagnin-Fanfogna

IZLOŽBE I KOMUNIKACIJA KULTURE

229
Slavica Marković
Multimedijska prezentacija umjetničkih djela i izložbenih projekata u službi povijesti umjetnosti

233
Nikola Albaneže
Interpretacija i izložbena komunikacija

237
Davorin Vujčić
„Modni salon“ Galerije Antuna Augustinčića

243
Tončika Cukrov
Vizualizacija teme plakata izdanih za Međunarodni dan Muzeja

AKTUALNE TEME POVIJESTI UMJETNOSTI

259
Sonja Briski Uzelac
Struka u tranziciji – povijest umjetnosti i promjena znanstvene paradigme

265
Feđa Vukić
Posredovanje ideje nacionalnog identiteta u tranziciji

275
Janka Vukmir
Politika

279
Marijana Erstić
Dubrovnik između idile i pogibije. Slike grada u njemačkim medijima početkom 90-ih godina 20. stoljeća

289
Maja Fowkes i Reuben Fowkes
Umjetnost i okoliš: od land arta do održivosti

299
Ivana Prijatelj Pavičić
Prilog poznavanju regionalnog i nacionalnog identiteta umjetnika zvanih Schiavoni u historiografiji 19. stoljeća

ARHITEKTURA 19. I 20. STOLJEĆA

331
Darja Radović Mahečić
Uključivanje hrvatske moderne arhitekture u europski kontekst (za nastanka u međuratnom razdoblju i danas)

321
Snješka Knežević
Zagrebačke planirane vojarne iz doba Habsburške Monarhije

337
Zlatko Jurić
Zaštita internacionalne moderne arhitekture na primjeru Željpoha / Ferimporta i iličkog nebodera u Zagrebu

341
Snježana Pavičić
Dom likovnih umjetnosti – Meštrovićev paviljon u Zagrebu (povijest, namjena, obnova, stanje)

349
Julija Lozzi Barković
Moderna između očuvanja i preobrazbe: bilance i perspektive

363
Ervin Dubrović
Anton Gnab, modernizacija riječke luke i prometnica

373
Daina Glavočić
Industrijska baština Rijeke: istraživanje, publiciranje, zaštita

381
Mirjana Kos Nalis
Morska kupališta u Kvarnerskom bazenu na prijelazu 19. u 20. stoljeća (Metode iščitavanja i interpretacije građe)

SLIKARSTVO I KIPARSTVO 19. I 20. STOLJEĆA

389
Petar Prelog
Hrvatska umjetnosti u kontekstu koncepata interpretacije srednjoeuropske umjetnosti od kraja 19. stoljeća do Drugog svjetskog rata

395
Dalibor Prančević
Odjek djela Ivana Meštrovića u Velikoj Britaniji nakon izložbe u Victoria & Albert Museumu

405
Vinko Srhoj
Postmoderna umjetnost u Hrvatskoj između rata i mira

DESIDERATA U PROUČAVANJU I ZAŠTITI HRVATSKE UMJETNIČKE BAŠTINE

441
Vladimir P. Goss
Istraživanje i čuvanje hrvatske spomenikče baštine i „inducirana malodušnost“

413
Milan Pelc
Desiderata znanstvene povijesti umjetnosti u Hrvatskoj

417
Stanko Andrić
Arheolozi, povjesničari umjetnosti i povjesničari u istraživanju slavonskog srednjevjekovlja: prilog za bilancu uzajamnih dugovanja

419
Lilijana Domić
Hrvatska povijest umjetnosti i umjetnička kritika i hrvatski umjetnici izvan domovine

423
Vlasta Begović-Dvoržak
Antička arheološka topografija Hrvatske

431
Drago Miletić
Plemićki gradovi. Revalorizacija, organizacija i financiranje njihove sustavne zaštite

449
Završna rasprava

461
Zaključci II. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti

463
Sudionici kongresa – autori članaka u Zborniku

Cijena: 6,64 €