Zbornici

Kultura ladanja

Nada Grujić (ur.)

Cijena: 13,27 €


Urednica
Nada Grujić

Uredništvo
Igor Fisković
Nada Grujić
Predrag Marković
Milan Pelc

Suradnica
Iva Cvitan

Grafičko oblikovanje
Franjo Kiš, ArTresor naklada, Zagreb

Prevoditeljica
Marina Miladinov

Izdavači
Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu – Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2006.

Materijalni opis
368 str.; ilustr.; 30 cm

ISBN: 953-6106-55-8

-
Kultura ladanja donosi trideset i tri teksta sa simpozija Dani Cvita Fiskovića, održanih 2001. i 2002. godine. U širokom rasponu autora od akademika i uglednih stručnjaka do mlađih znanstvenih djelatnika, obrađuju se teme od antike preko renesanse i baroka do 20. stoljeća; stručnjaci iz područja arheologije, povijesti, povijesti umjetnosti, arhitekture, hortikulture i zaštite spomeničke baštine obrađuju razne vidove ladanjskoga nasljeđa: kulturološki, prirodnoznanstveni i umjetnički.

Osim već poznatih lokaliteta ladanjske arhitekture (Dubrovnik, Lokrum, Hvar) obrađeni su i sasvim novi kao što je otok Korčula, Pašman, Čiovo, Vis, Drvenik, stancije sjeverozapadne i liburnijske Istre. Zbornik radova donosi široko zahvaćenu problematiku pojma ladanjske kulture, koja je na prostorima istočne Jadranske obale na ovaj način po prvi puta prikazana u svim svojim regionalnim posebnostima. Time je omogućena komparativna analiza i vrednovanje hrvatske priobalne ladanjske baštine u kontekstu europske, odnosno mediteranske kulture.

Ovim zbornikom znanstvena povijest umjetnosti u Hrvatskoj dobiva važan korpus radova koji znatno dopunjuju dosadašnje spoznaje o tom važnom kompleksu kulture koji je univerzalan i u povijesnom i u zemljopisnom smislu, no kojemu svaka lokalna regija daje posebna obilježja.

Sadržaj

7
Nada Grujuć
Predgovor

9
Tonko Maroević
Raditi na ladanju

15
Marin Zaninović
Hvarske antičke vile – Kupinovik kraj Dola

25
Stanko Piplović
Ladanjska naseobina u uvali Spalatuma

35
Emil Hilje
Ljetnikovac Venturina Pacijeva iz Cesene na Pašmanu

43
Nada Grujić
Benedikt Kotruljević o vili

53
Dunja Pivac
Nadbiskupski kaštel u Sućurcu

65
Joško Belamarić
Izgubljeni Koriolanov vrt

71
Radoslav Bužančić
Virtus et Genius na ribnjaku Hektorovićeva Tvrdalja

79
Ambroz Tudor
Ladanjski prostori Hanibala Lucića na otoku Visu

91
Igor Fisković
Stari ljetnikovci u Lumbardi na Korčuli

117
Zoraida Demori Staničić
Ladanjska arhitektura na Makarskom primorje

129
Danka Radić
Ljetnikovci otoka Čiova

141
Ivana Jurčić
Pogled u razvoj hvarskih vrtova

155
Ivan Mirnik
Perivoji na medaljama iz Numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu

169
Marijan Bradanović
Nekoliko primjera ladanja mletačke i austrijske Istre

181
Jasenka Gudelj
Turanj pod Labinom i Sveti Ivan od Šterne – dva primjera istarskog ladanje

189
Katarina Horvat Levaj
Između ljetnikovaca i palača – reprezentativna stambena arhitektura dubrovačkog predgrađa Pila u 18. stoljeću

207
Maja Nodari – Z. Laznibat
Ljetnikovac Bobaljević-Pucić u Dubrovniku

223
Fani Celio Cega
Inventar dvorca Vitturi početkom 18. stoljeća

229
Nikša Petrić
Neki primjeri hvarskog ladanja u 19. stoljeću

239
Alena Fazinić
Kultura ladanja u Korčuli – 19. stoljeće: ljetnikovac Depolo

247
Danka Radić
Ljetnikovac obitelji Moretti na Drveniku Velom

257
Nikolina Kapović
Vrtovi u sklopu Maksimilijanovog ljetnikovca na otoku Lokrumu

267
Radoslav Tomić
Radmanove mlinice na rijeci Cetini: prilog gospodarskoj, ladanjskoj i kolekcionarskoj kulturi 19. stoljeća u Omišu

275
Ljubomir Urlić
Povijesni kontekst, građanske vile i transformacije grada Makarske

287
Dunja Pivac
Nekoliko kaštelanskih vila s početka 20. stoljeća

293
Nikolina Kapović
Ladanjski prostori obitelji Meneghello na Palmižani

301
Dalibor Prančević
Prilog povijesti gradnje Vile Meštrović u Splitu

317
Ivan Pederin
Ladanje u doba etatizma i kapitalizam

327
Fedor Kritovac
Hortikulturno-ambijentalne promjene kao socijalni refleksi

337
Tomislav Premerl
Moderna i kontinuitet ladanjske kulture – arhitekture

349
Katja Marasović
Istraživanje i obnova Kaštela Vitturi

363
Literatura

Cijena: 13,27 €