Zbornici

Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske

Predrag Marković, Jasenka Gudelj (ur.)

Cijena: 3,98 €


Urednici
Predrag Marković, Jasenka Gudelj

Recenzenti
dr. Željka Čorak
dr. Mirjana Rapanić-Braun

Uredništvo
Igor Fisković
Nada Grujić
Jasenka Gudelj
Predrag Marković
Dino Milinović
Milan Pelc
Daniel Premerl

Lektura
Vesna Arsovski

Grafičko oblikovanje
Franjo Kiš, ArTresor naklada, Zagreb

Prevoditelji
Tvrtko Černoš (engleski), Jasenka Gudelj (talijanski)

Izdavači
Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu – Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008.

Materijalni opis
501 str.; ilustr.; 30 cm

ISBN: 978-953-6106-75-2

-
Zbornik „Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske“ druga je knjiga u kojoj se objavljuju izlaganja održana na znanstvenim skupovima posvećenim uspomeni na Cvita Fiskovića. U ovom svesku nalazi se najveći dio izlaganja održanih na VII. danima Cvita Fiskovića 2003. godine (Orebić–Korčula–Trogir–Šibenik), gdje su se nastojali rasvijetliti problemi „klasične“ renesanse 15. i 16. stoljeća te onih ranijih srednjovjekovnih „renesansi“. Širina i složenost najrazličitijih tema i istraživačkih problema koje su bile otvorene, ili su se tek nazirale, nametnule su potrebu i za nastavkom simpozija. U okviru toga nastojalo se nešto veći naglasak staviti i na kasnija preporodna razdoblja novog vijeka uključujući i 19. stoljeće.

Sadržaj

7
Predrag Marković
Riječ urednika

9
Nada Grujić
Onofrio di Giordano della Cava i Knežev dvor u Dubrovniku

51
Milan Pelc
Portreti u hrvatskoj slikarskoj baštini kasnoga srednjeg vijeka i renesanse

69
Sanja Cvetnić
Akademijin dubrovački molitvenik i ikonografija smrti oko 1450.

79
Ljerka Dulibić
Slike vezane uz Francesca Pesellina u zbirci Strossmayerove galerije starih majstora: problemi atribucije i radioničke produkcije

89
Samo Štefanac
Stilske mijene u arhitekturi i skulpturi na Jadranu šezdesetih godina 15. stoljeća / I cambiamenti di stile in architettura e scultura sull' Adriatico negli anni Sessanta del Quattrocento

99
Predrag Marković
„Malipierova partija“ i izgradnja svetišta šibenske katedrale (1461–1475) – počeci renesanse u arhitekturi Dalmacije

123
Radoslav Bužančić
Raj – literarni predložak za ranorenesansnu kapelu sv. Ivana Trogirskog

137
Goran Nikšić
Andrijići u Dubrovniku

149
Jasenka Gudelj
Zborna crkva sv. Marije Snježne u Cresu

167
Marijan Bradanović
Prvi krčki renesansni klesari

183
Stanko Piplović
Arhitektura renesanse u splitu i redizajn Peristila

197
Robert Kavazović
Novi prilozi za Pavka Antojevića (Pavao Dubrovčanin)

209
Igor Fisković
Preobrazbe rječnika kamene ornamentike u Dubrovniku 16. stoljeća

243
Tanja Trška
Tizian i poliptih „Uznesenje Marijino“ u dubrovačkoj katedrali

255
Katarina Alamat-Kusijanović
Oltarna pala Jacopa Tintoretta iz korčulanske katedrale / Jacopo Tintoretto's Altarpiece in the Korčula Cathedral

269
Vladimir Marković
Pročelje hvarske katedrale

281
Tonko Maroević
Hektorović prema Luciću. Tragom Fiskovićevih analiza i sugestija

287
Ambroz Tudor
Pabirci za Tvrdalj Petra Hektorovića

297
Nina Kudiš Burić
Oltari presvetog Sakramenta u Savičenti i Osoru: problemi konteksta, tipologije, uzora i autora

313
Daniel Premerl
Drveni oltari u crkvi sv. Frane u Šibeniku – izvođač, predložak, naručitelj

323
Vedrana Gjukić-Bender
Dubrovački prinosi opusu Vicenza Catene

333
Višnja Bralić
Motivi iz Ovidijevih Metamorfoza u slikama Giulija Carpionija iz Rijeke

341
Joško Belamarić
Urbanistički aspekti prve dubrovačke industrije u 15. stoljeću

373
Marko Špikić
Postulati Obnove u kulturnoj povijesti Hrvatske 15. stoljeća

381
Divna Mrdeža Antonina
Ljubavne pjesme Šime Budinića

395
Nikola Jakšić
Dalmatinski primjeri reljefa u stilu liutprandovske „renesanse“

407
Dino Milinović
„Velika“ i „male“ obnove na primjeru bjelokosnih reljefa u hrvatskim zbirkama

417
Vladimir P. Goss
Renesansa 12. stoljeća i Hrvatska

427
Ivo Babić
Antičke starine u srednjovjekovnom Zadru

441
Pavuša Vežić
Primjeri protorenesanse u Zadru

451
Julija Lozzi Barković
Andrea Palladio kao uzor i inspiracija u djelima arhitekata iz razdoblja kasnog historicizma u Rijeci

461
Daina Glavočić
Odjeci renesanse u arhitekturi historicizma Rijeke

471
Ervin Dubrović
Adamić – projektant kazališta i mostova

481
Irena Kraševac
Neorenesansna komponenta u djelu Hermana Bollea

491
Kazalo imena i mjesta

Cijena: 3,98 €