Zbornici

Klovićev zbornik: minijatura – crtež – grafika 1450.–1700.

Milan Pelc (ur.)

Cijena: 3,98 €


Urednici
Milan Pelc

Uredništvo
akademik Miroslav Begović
akademik Vladimir Marković
Tonko Maroević

Grafičko oblikovanje
Marcel Bačić

Lektura
Salih Isaak

Izdavači
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2001.

Materijalni opis
275 str.; ilustr.; 29 cm

ISBN: 953-6106-30-2

-
Prigodom proslave petstote obljetnice rođenja znamenitoga sitnoslikara hrvatskoga podrijetla Julija Klovića (1498.–1578.) Institut za povijest umjetnosti priredio je u Zagrebu pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti međunarodni znanstveni skup na temu Julije Klović i crtež-minijatura-grafika 1450.–1700. Radovi s tog skupa objavljeni su u ovom Zborniku. Njihovi su autori znanstvenici iz više europskih zemalja i SAD-a, a prilozi su na hrvatskom, talijanskom, njemačkom i engleskom jeziku. Prvi dio Zbornika donosi radove posvećene samom Kloviću, s nizom novih saznanja o njegovu životu i djelima. U drugom dijelu objavljeni su radovi s područja povijesti europske grafike i crteža 16. i 17. stoljeća. Osobito je važan blok radova o grafikama kao predlošcima u hrvatskom slikarstvu renesanse i baroka.

Sadržaj

7
Predgovor

9
Silvia Meloni Trkulja
La fortuna di Giulio Clovio 1978–1998

17
Sergio Longhin
Nuove fonti su Giulio Clovio

33
Ivan Golub
Novi doprinosi za Klovića

51
Elena Calvillo
The Collaboration of Giulio Clovio and Eurialo d'Ascoli: The Impresa de l'Aquila and the Roman Maniera

63
Jennifer Marie Bauman
Giulio Clovio and the Revitalization of Miniature Painting at the Medici Court in Florence

75
Ivana Prijatelj Pavičić
Klovićeva ikonografija u kontekstu 16. stoljeća: nastanak, širenje i značenje

85
Vjekoslav Dorn
O očnoj bolesti i drugim zdravstvenim tegobama Jurja Julija Klovića

99
Milan Pelc
Kukuljevićev Klović

105
Pietro Benozzi
Don Giulio Clovio Canonico Regolare di San Salvatore

127
Janez Höfler
Some Observations on the Reception of Early Northern Engravings in Florence

137
Nina Kudiš Burić
Grafički predlošci za slike u Istri nastale izmedu 1550. i 1650. god.

153
Mirjana Repanić Braun
Grafički predložak i problemi atribucije na nekim primjerima slikarstva 17. stoljeća u zagrebačkoj regiji

161
Radoslav Tomić
Slikarska djela u Dalmaciji nastala prema grafičkim predlošcima

171
Vladimir Marković
Grafika i štafelajno slikarstvo u Dubrovniku

177
Barbara Murovec
Reception of the Printed Illustrations of Ovid's ‘Metamorphoses’ in the Baroque Painting in Slovenia

187
Mirna Abaffy
Crteži i grafike-predlošci u Valvasorovoj zbirci Nadbiskupije zagrebačke

205
Margarita Sveštarov Šimat
Primjer likovnog i ikonografskog preoblikovanja grafičkog predloška u 17. stoljeću

217
M. A. Katritzky
Franco Bertelli's ‘Carnevale Italiaho Mascherato’ of 1642 and other printed influences on theatrical pictures in ‘alba amicorum’

231
Frank Muller
Biblische Treue und reformatorischer Geist in drei zeitgenössischen Bilderfolgen zum Leben Christi in der frühen Reformationszeit

239
Sanja Cvetnić
Dječak raspiruje luč – od manirističkoga i baroknoga motiva do antičkih izvora

249
Igor Fisković
Problemi predložaka za reljef Jurja Dalmatinca na Arnirovoj raki iz Splita

Cijena: 3,98 €