Umjetnička topografija Hrvatske

Krapinsko-zagorska županija: sakralna arhitektura s inventarom, feudalna arhitektura, spomen-obilježja

Ivanka Reberski (ur.)

Glavna urednica
Ivanka Reberski

Urednica
Jadranka Hađur

Recenzenti
Anđelko Badurina
Žarko Domnjan

Fotograf
Milan Drmić (pojedine fotografije: Srećko Budek, Vladimir Marković, Andrej Žmegač)

Grafičko oblikovanje
Franjo Kiš

Lektura
Katica Majdandžić-Stupac

Korektura
Đurđa Kovačić

Bibliografija i kazala
Đurđa Kovačić

Izdavači
Institut za povijest umjetnosti – Školska knjiga, Zagreb, 2008.

Nakladnička serija i broj
Umjetnička topografija Hrvatske, knjiga 4

Materijalni opis
772 str.; ilustr.; 29 cm

ISBN: 978-953-0-61257-0

-
Četvrta knjiga Umjetničke topografije Hrvatske sadrži inventar spomenika sakralne i feudalne arhitekture, umjetnički inventar u crkvama i kapelama: slikarstva, kiparstva i ostale crkvene i liturgijske opreme na području Krapinsko-zagorske županije. Glavni sadržaj, a to je opis spomenika, s osnovnim informacijama i dokumentarnim ilustracijama, sadržan je u kataloškom dijelu, kojemu prethode kraća uvodna poglavlja sinteznog prikaza bitnih povijesnoumjetničkih značajki i tipologije arhitekture, slikarstva, kiparstva i crkvenih predmeta umjetnog obrta. Kataloški dio razvrstan je abecednim redoslijedom prema općinama, unutar općina nižu se naselja, također abecedno, sa središtem općine na početku niza. Unutar naselja slijede tekstovi o pojedinim spomenicima i njihovu inventaru, i to ovim redoslijedom: sakralni spomenici arhitekture (župna crkva, kapela, poklonci, raspela); iza opisa crkve slijede opisi crkvene opreme (zidno slikarstvo, oltari i kipovi, štafelajno slikarstvo, namještaj i orgulje te liturgijsko posuđe i ruho), a nakon sakralnih spomenika nižu se opisi vlastelinskih burgova, dvoraca, kurija i javnih spomenika. Radi preglednijeg uvida u raspored spomenika u prostoru, kataloški dio popraćen je kartama s ucrtanim granicama općina i naznačenim spomenicima (karta sakralnih spomenika i karta feudalne arhitekture), a ispred svake općine nalazi se karta s naznačenim spomenicima. Opisi spomeničkog inventara popraćeni su ilustrativnim prilozima, fotografijama i nacrtima pojedinih spomenika i umjetničkih predmeta.


Sadržaj

9
Ivanka Reberski
Predgovor

15
Ratko Vučetić
Hrvatsko Zagorje

21
Karta sakralne i feudalne arhitekture

22
Diana Vukičević-Samaržija
Sakralna umjetnost srednjeg vijeka

28
Karta sakralne arhitekture

29
Đurđica Cvitanović
Sakralna arhitketura baroka i klasicizma (od 17. do kraja 19. stoljeća)

34
Sandra Križić Roban
Sakralna arhitektura 20. stoljeća

38
Doris Baričević
Kiparstvo manirizma i baroka – kipari i utjecaji

46
Irena Kraševac
Sakralna skulptura i i oltarna arhitektura 19. stoljeća

50
Mirjana Repanić-Braun
Sakralno slikarstvo od 17. do 19. stoljeća

58
Petar Prelog
Sakralno slikarstvo 20. stoljeća

60
Nela Tarbuk
Crkveni namještaj

65
Jagoda Meder
Orgulje

68
Ivo Lentić
Zlatarstvo (liturgijsko posuđe)

70
Jelena Ivoš
Liturgijsko ruho

74
Vlatka Stagličić Carić
Župni dvorovi

76
Irena Kraševac
Pilovi, poklonici i javna skulptura

80
Karta feudalne profane arhitekture

81
Andrej Žmegač
Feudalna profana arhitektura
Vlastelinski gradovi (burgovi), dvorci, kurije