Znanstveni projekti

Likovna umjetnost i komunikacija moći u razdoblju ranoga novoga vijeka (1450.–1800.): povijesne hrvatske regije na razmeđi Srednje Europe i Mediterana

HRZZ projekt


Katalog projekta: https://vacop.ipu.hr/katalog/

Voditelj projekta
dr. sc. Milan Pelc
Znanstveni savjetnik, ravnatelj Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb

Projektni tim
dr. sc. Josip Belamarić
Znanstveni savjetnik, voditelj Centra Cvito Fisković Instituta za povijest umjetnosti u Splitu

dr. sc. Višnja Bralić
Znanstvena savjetnica, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb

dr. sc. Daniel Premerl
Znanstveni suradnik, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić, red. prof.
Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet u Splitu

dr. sc. Mirjana Repanić Braun
Znanstvena savjetnica, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Petra Batelja
stručna suradnica – doktorandica

Maja Žvorc
doktorandica

CROSBI bibliografija
Trajanje projekta: 2015.–2018.
Šifra projekta: HRZZ-IP-2013-11-6827

-
Projekt se provodio uz potporu Hrvatske zaklade za znanost.