Mala biblioteka

Umjetničko djelo kao društvena činjenica. Perspektive kritičke povijesti umjetnosti

Ljiljana Kolešnik (prir.)

Cijena: 9,95 €


Priredila
Ljiljana Kolešnik

Prevoditeljica
Ljiljana Kolešnik

Recenzenti
Tonko Maroević
Milan Pelc

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2005.

Nakladnička serija i broj
Mala biblioteka Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 10 (Teorija umjetnosti)

Materijalni opis
428 str.; ilustr.; 18 cm

ISBN: 953-6106-52-3

-
Odabirom priloga Janet Wolff, Mieke Ball & Normana Brysona, Timothyja Jamesa Clarka, Keitha Moxeya, Lise Tickner, Griselde Pollock, Michaela Baldwina, Charlesa Harrisona i Mel Ramsden, te Michael Ann Holly pridonosi se razmicanju granica koje je postavila tradicionalna povijest umjetnosti i uvođenju novih perspektiva. Semiotičke, feminističke, povijesno marksistički fundirane interpretacije, kao i autoanalitičke revizije mnogih socijalnih faktora umjetničke proizvodnje sabrane su u svojevrsnu čitanku suvremene kritičke povijesti umjetnosti. Radi se o reprezentativnom odabiru kritičko-historiografskih priloga suvremenih kulturalnih studija eminentnih angloameričkih autora; člancima sabranima u zbirku nove socijalne povijesti umjetnosti koja nadilazi dosadašnja tumačenja i promatra umjetnost kao odraz društva u njegovom prostoru i vremenu. Djelo koje je proizvod određenog povijesnog trenutka i povijesnog društva podliježe promjenama, a njegova recepcija i značenje mogu biti promijenjeni zavisno do recentnih interpretacija kulture, o čemu govore prilozi odabranih autora.

Sadržaj

9–49
Janet Wolff
Društvena proizvodnja umjetnosti

51–104
Mieke Bal, Norman Bryson
Semiotika i povijest umjetnosti

105–138
Thimothy James Clark
O socijalnoj povijesti umjetnosti

139–165
Keith Moxey
Semiotika i socijalna povijest umjetnosti

167–243
Lisa Tickner
Feminizam, povijest umjetnosti i razlike među spolovima

245–272
Griselda Pollock
(Feministička) socijalna povijest umjetnosti?

273–312
Michael Baldwin, Charles Harrison, Mel Ramsden
Povijest umjetnosti, likovna kritika i objašnjavanje

313–349
Michael Ann Holly
Gledanje prošlosti

351–400
Ljiljana Kolešnik
Kritička povijest umjetnosti. Perspektive i dometi

403–420
Literatura

421–427
Biografije autora

-
Izdavanje ove Biblioteke Instituta za povijest umjetnosti novčano je poduprlo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Gradski ured za kulturu Grada Zagreba.

Cijena: 9,95 €