Studije i monografije

Biblija priprostih: ilustracije hrvatskih i slovenskih protestantskih knjiga 16. stoljeća

Milan Pelc


Autor
Milan Pelc

Urednik
Tonko Maroević

Uredništvo
Vladimir Marković, Tonko Maroević, Ivanka Reberski, Biserka Tadić

Recenzenti
Igor Fisković, Vladimir Marković

Lektor i korektor
Božidar Stančić

Grafičko oblikovanje
Marcel Bačić

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1991.

Nakladnička cjelina
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 8

Materijalni opis
415 str.; faks.; 24 cm; Zusammenfassung

ISBN: 86-90195-11-1

-
Knjiga obrađuje zanemareno područje knjižne ilustracije nastale u okviru hrvatskog i slovenskog reformacijskog pokreta. Riječ je o izdanjima vjerskog karaktera tiskanim u Njemačkoj na latinici, glagoljici i ćirilici za primaoce u Sloveniji, Hrvatskoj i drugim južnoslavenskim krajevima. Te su ilustracije prilagođene karakteru i sadržaju pojedine knjige u kojoj se nalaze. Autor se osvrće na njihovo podrijetlo, obrazlaže njihove ikonografske osebujnosti i način njihova oblikovanja, te donosi kompletan katalog s reprodukcijama.

Sadržaj

5
Predgovor

7
Uvod

15
I. REFORMACIJA ‒ KNJIGA ‒ SLIKA

25
II. SLOVENSKI I HRVATSKI PROTESTANTSKI TISAK

25
1. Morhart-Gruppenbachova tiskara u Tübingenu

31
2. Tiskara Joannesa Manliusa u Ljubljani 1575.‒1581.

33
3. „Južnoslavenski biblijski zavod“ u Urachu 1561.‒1565.

38
4. Tiskare u Regensburgu i Wittenbergu

41
III. ILUSTRACIJE

41
1. Ilustracije katekizma

42 i 164
1.1. Hrvatski katekizam iz 1564.

66 i 172
1.2. Slovenski katekizam iz 1580.

67 i 176
1.3. Slovenski katekizam tiskan u Wittenbergu 1584.

68 i 192
1.4. Slovenski katekizam iz 1585.

72
2. llustracije postila

73 i 194
2.1. Ilustracije uraške postile

78 i 205
2.2. Ilustracije Hishne postille 1595.

84
3. Ilustracije Svetog pisma

85 i 248
3.1. Ilustracije uz Apokalipsu u Novim zavjetima 1562./63.

101 i 274
3.2. Drvorezi u hrvatskim „Prorocima“ 1564.

104 i 284
3.3. Ilustracije u „Pet Mojsijevih knjiga“ Jurja Dalmatina 1578

107 i 286
3.4. Ilustracije slovenske Biblije iz 1584.

113 i 397
4. Pojedinačni drvorezi

119
IV. NASLOVNE STRANICE

127 i 408
V. INICIJALI

131
Bilješke

137
Zusammenfassung

141
Popis ilustracija

149
Popis drvoreza prema tiskarama

150
Popis drvoreza prema autorima

151
Popis ilustracija iz KATALOGA prema izvorima

152
Izvori ilustracija u tekstu

1534
Popis literature

160
Kazalo imena

163
Katalog ilustracija

415
Sadržaj

-
Rasprodano.