Studije i monografije

Između Istoka i Zapada: hrvatska umjetnost i likovna kritika 50-ih godina

Ljiljana Kolešnik

Cijena: 10,62 €


Autorica
Ljiljana Kolešnik

Urednik
Petar Prelog

Recenzenti
Tonko Maroević, Darja Radović Mahečić

Suradnici
Tamara Gazdić Alerić (lektura); Đurđa Kovačić (korektura i kazalo)

Grafičko oblikovanje
Mario Aničić i Jele Dominis; dizajn_ured, Zagreb

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006.

Nakladnička serija i broj
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 27

Materijalni opis
464 str., ilustr. c/b; literatura, bibliografija likovne kritike (1947.–1960.), katalog izložbi moderne umjetnosti u Hrvatskoj 1945.-1960.; kazalo imena i pojmova

ISBN: 953-6106-54-X

-
Događanja na hrvatskoj likovnoj sceni prvog poratnog desetljeća bitno su odredila daljnji tijek zbivanja u nacionalnoj umjetnosti druge polovice 20. stoljeća. Iako im Ljiljana Kolešnik pristupa kroz vizuru tadašnje likovne kritike, njezin je interes puno širi. Tako uz prikaz prirode likovnih istraživanja 50-ih godina i utvrđivanje modaliteta njihove kritičke recepcije, autorica prati i događanja u društveno-političkom kontekstu, analizira njihov utjecaj na područje kulture i umjetnosti te nastoji svaki od obuhvaćenih likovnih fenomena interpretirati i u odnosu prema temeljnim tijekovima europske likovne scene toga vremena. Kretanjem unutar puno šireg kulturno-historijskog konteksta uspostavljen je odmak od dosadašnjih načina interpretacije ovoga razdoblja, rekreirana duhovna i kreativna klima unutar koje se odvio proces rekonstrukcije modernističke paradigme te formulirano značenje pojma moderniteta s kojim će hrvatska umjetnost i hrvatska likovna kritika raspolagati i u narednim desetljećima.

(Napomena urednika)

Sadržaj

11–26
Umjetnička djela i njihovi gledatelji. Pitanje objektivnosti historiografskog prikaza

27­–62
Socijalistički realizam (1945.‒1950.)

63–109
Dekonstrukcija soc-realizma (1950.‒1954.)

111–215
Rekonstrukcija modernizma (1951.‒1954.)

217–255
Posljedice birokratizacije svijeta umjetnosti

256–303
Približavanje hrvatske umjetnosti europskom mainstreamu (1955.‒1957.)

305–335
Kiparstvo druge polovine 50-ih godina

337–359
Hrvatska umjetnost 50-ih na europskoj likovnoj sceni

361–369
Zaključak

371–376
Literatura

379–431
Bibliografija likovne kritike (1947.‒1960.)

433–451
Izložbe moderne umjetnosti održane u Hrvatskoj 1945.‒1960.

453–461
Kazalo imena i pojmova

-
Objavljivanje ove knjige potpomognuto je sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Cijena: 10,62 €