Studije i monografije

Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu i hrvatsko slikarstvo = Die Akademie der Bildenden Künste in München und die kroatische Malerei

Irena Kraševac, Petar Prelog, Ljiljana Kolešnik

Cijena: 5,31 €


Autori
Irena Kraševac, Petar Prelog, Ljiljana Kolešnik

Urednici
Irena Kraševac, Petar Prelog

Recenzenti
Frano Dulibić, Tonko Maroević

Suradnica
Irena Gessner

Fotografije
Milan Drmić, Artothek, Weilheim, Blauel/Gnam

Skeniranje i obrada fotografija
Jovan Kliska

Grafičko oblikovanje
Grafički ured, Zagreb (grafička priprema); Mario Aničić, Jele Dominis (likovno i grafičko oblikovanje)

Prevoditelj/ica
Peter Ritzhaupt, Rozalija Linke; Hanni Geiger (stručna redaktura i lektura njemačkog teksta)

Izdavač
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2008.

Nakladnička serija i broj
Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 29

Materijalni opis
160 str.; ilustr. u boji; literatura, kazalo

ISBN: 978-953-6106-72-1

-
„Slavna i mitizirana Die kroatishe Schule na münchenskoj Akademiji predstavlja samo jedan sloj problematike obuhvaćene ovom knjigom, odnosno u njoj predstavljenim studijama. Prigoda 200. obljetnice postojanja slavnoga europskog likovnog učilišta bila je poticajna da i hrvatska preispita svoj nemali ulog u toj velikoj tradiciji, pa se tako ispostavlja da je modernizacija, osuvremenjavanje našeg slikarstva kroz nekoliko naraštaja išlo preko münchenskog „filtra, da bi tek „velika četvorka“ (Račić, Kraljević, Becić, Herman) okrenula svoj interes pretežno prema Parizu. Problematika neadekvatne recepcije ženskog stvaralaštva (naročito u slučaju Naste Rojc) ovdje je razmotrena u europskom kontekstu, a tek egzemplificirana münchenskom situacijom. U cjelini, ovaj kumulativni prilog naših povjesničar umjetnosti znatno osvjetljuje prve korake novijeg hrvatskog slikarstva, daje koordinate iz kojih se mnogo bolje shvaćaju i bitne pedagoške i društvene uloge Ise Kršnjavija i Ljube Babića. Djelo je namijenjeno stručnoj i znanstvenoj javnosti, ali zbog tretmana tako ključnih, karizmatskih figura kao što su Račić, Kraljević, Medović, Mašić, Čikoš i ini, može se i treba očekivati recepcija šire kulturne javnosti.“

Tonko Maroević

Sadržaj

8–21
U povodu 200. obljetnice Akademije likovnih umjetnosti u Münchenu
Irena Kraševac

24–61
Akademija likovnih umjetnosti u Münchenu i hrvatsko slikarstvo 19. i početka 20. stoljeća
Irena Kraševac

64–85
Od Münchena prema Parizu: slikarstvo Münchenskog kruga
Petar Prelog

88–107
(Ne)moguća priča. Utjecaj münchenske Akademije na žensku umjetnost ranog modernizma
Ljiljana Kolešnik

110–116
Münchenske dogodovštine jednog Hrvata (odlomci)
Iso Kršnjavi

120–127
Villa Stuck (odlomak)
Ljubo Babić

130–131
Sjećanje na Račića i Kraljevića (odlomak)
Vladimir Becić

134 (132)–135
Dokumentacija / Redoviti profesori slikarstva i grafike

136–143
Studenti Akademije likovnih umjetnosti u Münchenu iz Hrvatske do 1914. god.

147–152
Literatura (izbor)

155–157
Kazalo

-
Objavljivanje ove knjige potpomognuli su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Cijena: 5,31 €