Obavijesti
Izložba

U Rijeci se otvara izložba o povijesnim hrvatsko-mađarskim arhitektonskim odnosima

Rezultati dvogodišnjeg zajedničkog istraživačkog projekta Mađarskog arhitektonskog muzeja i Dokumentacijskog centra za zaštitu spomenika (MÉM MDK) i zagrebačkog Instituta za povijest umjetnosti predstavit će se u okviru pop-up izložbe u Rijeci.

Izložba pod nazivom „Hrvatsko-mađarski arhitektonski odnosi: Modaliteti strukovne razmjene znanja, 1900. – 1945.“ otvara se 24. lipnja 2024. Gradskoj knjižnici Rijeka s početkom u 18:00 sati.

Povjesničari umjetnosti i arhitekti koji sudjeluju u projektu proučili su arhitektonsko-urbanističke odnose i prijenos znanja između Mađarske i Hrvatske. Razmjena znanja bila je intenzivnija u arhitektonskom javnom životu Austro-Ugarske Monarhije početkom 20. stoljeća, no između dva svjetska rata pozornost se više posvećuje međunarodnoj stručnoj sceni. Četiri mađarska istraživača, prof. em. András Ferkai, Eszter Baldavári, Pál Ritoók i Anna Ágnes Sebestyén, proveli su istraživanja u svjetlu ovih načela tijekom studijskih putovanja i istraživanja arhiva, kao i rada na obradi izvora.

Mađarski voditelj projekta András Ferkai, zajedno s voditeljicom hrvatske istraživačke grupe, Tamarom Bjažić Klarin, istraživao je poveznice koje proizlaze iz CIAM-a, najvažnije međunarodne strukovne organizacije u modernoj arhitekturi između dva svjetska rata, u mađarskim i zagrebački arhivima. Pál Ritoók proučio je infrastrukturne projekte realizirane u Rijeci i Zagrebu za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije, prvenstveno radionice, uredske zgrade i stambene objekte Mađarskih državnih željeznica (MÁV-a). Eszter Baldavári usko je surađivala s hrvatskim kolegom, Borisom Dundovićem, koji već niz godina surađuje s Muzejem te su, baveći se arhitekturom prijelaza 19. u 20. stoljeće, obradili djela i istraživanja arhitekata Ernőa Foerka i Istvána Möllera na hrvatskom tlu i široj balkanskoj regiji. Ágnes Anna Sebestyén istraživala je paralelne prakse u radu mađarskih i hrvatskih arhitekata između dva svjetska rata kroz tisak, izložbe i stručna događanja. Tijekom istraživanja – u kojem su u hrvatskom timu sudjelovali i Marina Bagarić te Mauro Sirotnjak – osim samoga obilaska zgrada i arhivskog istraživanja, istraživačima je bilo važno razmijeniti iskustva sa stranim stručnjacima te upoznati lokalne institucije i institucionalnu mrežu.

Izložba je u rujnu 2023. otvorena u Institutu Liszt – Mađarskom kulturnom centru u Zagrebu, te u listopadu 2023. u Budimpešti u izložbenom prostoru MÉM MDK, u prostorima Radionice (Műhelytér), muzejskoj zgradi uz vilu Rózsi Walter.

Bilateralni projekt je s mađarske strane podržao Nacionalni ured za istraživanje, razvoj i inovacije (2019-2.1.11-TÉT-2020-00258), a s hrvatske strane Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH (MBP-IPU- 2021-410).

Više informacija o projektu ovdje.

Suorganizacija izložbe rezultat je aktivnosti na projektu „Od lokalnog do regionalnog. Umjetnost Jadranske Hrvatske od srednjeg vijeka do 19. stoljeća“, financiranog sredstvima Europske unije kroz program NextGenerationEU.

-
Kontakti:
Tamara Bjažić Klarin
Boris Dundović

#LoRegUm