Život umjetnosti

Život umjetnosti 113 (2023.)

Broj 113 (2023.)

Cijena: 8,00 €


SADRŽAJ

1–16
Ivana Dražić Selmani
Horizont
– Vizualni esej /Visual Essay

22–25
Uvodnik / Introduction

28–43
Lucija Vuković
Baltazar Bogišić i povijest dubrovačkoga Domorodnog muzeja
– Izvorni znanstveni rad / Original scientific paper

44–59
Josip Klaić
Bukovčev Gundulić — lik pjesnika oblikovan kroz nacionalne institucije
– Izvorni znanstveni rad / Original scientific paper

60–71
The Croatian Home in Split — Impact of an Architectural Style
Tomislav Bosnić
– Izvorni znanstveni rad / Original scientific paper

72–89
Ljerka Dulibić, Tanja Trška
Doprinos Strossmayerove galerije starih majstora i inicijative građanskog društva u očuvanju pokretne baštine u Dalmaciji u međuraću i neposrednom poraću
– Izvorni znanstveni rad / Original scientific paper

90–101
Antonia Tomić
Nikola Adžija (1876. – 1972.) — počasni konzervator za kotar Drniš i osnivač Gradskog muzeja Drniš
– Pregledni rad / Review article

102–115
Magdalena Getaldić
Plaster Casts of Dalmatian Sculptural and Architectural Heritage in the Glyptotheque of the Croatian Academy of Sciences and Arts
– Pregledni rad / Review article

116–129
Marija Barović
Analiza koncepta „aktivne zaštite graditeljskog nasljeđa” kroz institucionalni okvir URBS-a
– Prethodno priopćenje / Preliminary communication

130–143
Fani Celio Cega
Važnost ostavštine Mavretić Muzeju grada Trogira — prilog trogirskoj svakodnevici 19. stoljeća
– Stručni rad / Review article

146–163
Beti Žerovc
Ivan Meštrović and the Vesna Society
– Izvorni znanstveni rad / Original scientific paper

164–175
Ana Šverko
O „umjetničkoj interpretaciji umjetničkog djela” Nenada Gattina kroz usporedno čitanje Henrija Cartier-Bressona
– Prethodno priopćenje / Preliminary communication

176
Autori / Authors

Cijena: 8,00 €