Obavijesti
Sudjelovanje na konferenciji

RSA konferencija u Chicagu

Dr. sc. Katarina Horvat-Levaj i dr. sc. Darka Bilić sudjeluju na 70. godišnjoj konferenciji Renaissance Society of America, koja se održava u Chicagu (SAD) od 21. do 23. ožujka 2024. godine. U okviru sesije „Renaissance Ragusa“ održat će izlaganje The Longue Durée of the Renaissance in Dubrovnik and the Role of the State Administration. Više informacija o konferenciji ovdje.

Sudjelovanje na konferenciji rezultat je rada na projektu „Od lokalnog do regionalnog. Umjetnost Jadranske Hrvatske od srednjeg vijeka do 19. stoljeća“ i financirano je sredstvima Europske unije kroz program NextGenerationEU.

-
Kontakt:
Katarina Horvat-Levaj
Darka Bilić

#LoRegUm