Znanstveni projekti
Projekt ustanove

Od lokalnog do regionalnog. Umjetnost Jadranske Hrvatske od srednjeg vijeka do 19. stoljeća

O projektu
Projektom će se provoditi temeljna istraživanja arhitekture, slikarstva, kiparstva i primijenjene umjetnosti na teritoriju Jadranske Hrvatske, od Istre preko Kvarnera, srednje Dalmacije do Dubrovnika uključujući i njihovo neposredno kopneno zaleđe, u širokom vremenskom rasponu od srednjeg vijeka do kraja ranomodernog razdoblja.

Istraživački rad na projektu odražavat će već utemeljenu metodologiju identifikacije, dokumentiranja, povijesnoumjetničke analize i valorizacije umjetničkih djela istraživanjem umjetnina na terenu, komparativnog materijala te pisanih i slikovnih izvora. Pored temeljnih istraživanja na lokalnoj razini, identificirati će se i definirati srodni fenomeni umjetničke produkcije koji se učestalo javljaju na širem, regionalnom prostoru Jadranske Hrvatske u cilju definiranja metodološkog okvira za istraživanje obalnih, perifernih i graničnih sredina. Produbljivanje spoznaja o fenomenima intrinzičnim za ovaj obalni, periferni i granični prostor na regionalnoj razini, u svrhu definiranja regionalnog i nacionalnog kulturnog identiteta doprinijet će afirmaciji paralelnih istraživanja na međunarodnoj razini i otvoriti put za umrežavanje i međunarodnu znanstveno-istraživačku suradnju u sklopu budućih regionalnih, međunarodnih projekata.

Cilj projekta je i formiranje i osnaživanje istraživačkog tima znanstvenika unutar Instituta u sklopu kojeg će se potencirati međugeneracijski prijenos znanja te mentorstvo i edukacija novozaposlenih asistenata doktoranda i mladih znanstvenika.

Aktivnosti članova istraživačkog tima pratite ovdje.

Objavljene radove i rezultate projekta pratite u sustavu CroRIS.

Voditeljica projekta
dr. sc. Darka Bilić

Istraživački tim
dr. sc. Darka Bilić
dr. sc. Katarina Horvat-Levaj
dr. sc. Matko Matija Marušić
dr. sc. Milan Pelc
akademik Radoslav Tomić
dr. sc. Vlasta Zajec
dr. sc. Danko Zelić
dr. sc. Andrej Žmegač

Trajanje projekta: 2023.–2027.

Akronim projekta: LoRegUm

Interne istraživačke projekte financira Europska unija – NextGenerationEU iz sredstava osiguranih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.–2026. (NPOO). Iznos njihova financiranja ugovoren je Programskim ugovorom u okviru izvedbene proračunske komponente Instituta za povijest umjetnosti.

#LOREGUM #IPU #MZO #NPOO #NEXTGENERATIONEU