Znanstveni projekti
Projekt ustanove

Fenomeni hrvatskoga umjetničkog moderniteta

O projektu
Projekt polazi od moderniteta (modernosti) kao kvalitativnog pojma koji imenuje društvene procese i pojave svojstvene epohi „dugoga“ 19. i „kratkoga“ 20. stoljeća, a usmjeren je na njegovu artikulaciju u sferi umjetnosti. Kao takva, istraživanja predviđena projektom nisu ograničena isključivo na kulturno-umjetničke formacije tzv. prve moderne i modernizma, već obuhvaćaju širi opseg umjetničkih pojava i procesa u kojima se očituje, odnosno kroz koje se reproducira ukupni društveni modernitet. Naglasak, dakle, neće biti samo na umjetničkim pojavama koje vremenski pripadaju modernoj epohi, već na razmatranju specifičnih sprega između tih likovno-umjetničkih pojava i njihovih svekolikih (ne isključivo stilskih) determinacija, temeljem kojih se identificiraju kao moderne – likovno-kritičkog govora o njima, intertekstnih veza s književnošću i drugim kulturnim tvorbama, političkog i ideološkog diskursa. Sve specifične tj. pojedinačne teme bavljenja u okviru projekta prožima stoga pitanje: kako umjetnička djela i umjetničke formacije te vizualni mediji uspostavljaju modernitet kao vlastiti kontekst i horizont smisla, koji nije jednostavno zadan, nego se iznova aktualizira i diferencira u svakoj pojedinačnoj realizaciji.

Na projektu istraživanja će se provoditi u četiri tematske cjeline: (1) medijske inovacije i vizualna kultura; (2) umjetnost i modernitet; (3) institucionalizacija umjetnosti; (4) razvoj modernog grada.

Aktivnosti članova istraživačkog tima pratite ovdje.

Objavljene radove i rezultate projekta pratite u sustavu CroRIS.

Voditeljica projekta
dr. sc. Ivana Mance Cipek

Istraživački tim
dr. sc. Darka Bilić
Tomislav Bosnić
dr. sc. Irena Kraševac
dr. sc. Sandra Križić Roban
Lana Lovrenčić
dr. sc. Ivana Mance Cipek
dr. sc. Petar Prelog

Trajanje projekta: 2023.–2027.

Akronim projekta: FEMO

Interne istraživačke projekte financira Europska unija – NextGenerationEU iz sredstava osiguranih u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.–2026. (NPOO). Iznos njihova financiranja ugovoren je Programskim ugovorom u okviru izvedbene proračunske komponente Instituta za povijest umjetnosti.

#FEMO #IPU #MZO #NPOO #NEXTGENERATIONEU